Avbryte sending av faks

Du kan avbryte skanning av originaler eller sending av fakser mens den blir sendt eller venter på å bli sendt.

Avbryte skanning av originaler

1
Trykk på <Avbryt> på skjermbildet som vises eller  (Stopp).
2
Trykk på <Ja>.
Skanning av originaler er avbrutt.

Avbryte sending av faks som blir sendt eller venter på å bli sendt

1
Trykk på <Til statusoverv.> på skjermbildet som vises.
2
Trykk på <Sende> <Jobbstatus>.
3
Velg <Faks>.
En liste over jobber som skrives ut, eller som venter på å bli skrevet ut, vises.
4
Velg jobben du vil slette og trykk på <Avbryt>.
5
Trykk på <Ja>.
Sending av faksen er avbrutt.
Umiddelbart avbryte en jobb som blir sendt
Hvis du trykker på (Stopp) på kontrollpanelet for å avbryte en faksjobb mens den sendes, vises meldingen <Er det OK å avbryte følgende sendejobb?>. Trykk på <Ja> for å avbryte sending av faks.
Du kan velge <Sist mottatte jobb> eller <Job sendes> for å velge jobben du vil avbryte. <Jobb som skal avbrytes ved trykk på Stopp>
Trykk på (Stopp) når det er flere sendejobber for å vise skjermbildet for å velge sendejobben du vil avbryte. Hvis sendejobben du ønsker å avbryte ikke vises, trykker du på <Sjekk andre jobber> for å vise <Send jobber>. Velg jobben som du vil avbryte og trykk på <Avbryt>.
7J2E-04W