Sende fakser manuelt (manuell sending)

 
Du kan manuelt sende faksdokumenter etter at du har sjekket at mottakeren er klar til å motta fakssendinger.
Hvis du har lagt til flere linjer, kan du bare bruke Linje 1 (standardlinjen) for manuell sending.
Hvis kontrollkortet fjernes mens det utføres en oppringing ved å trykke på <Røret på> med Copy Card Reader festet, blir linjen frakoblet.
1
Legg inn dokumentet. Plassere originaler
Plasser originalene i materen hvis du vil sende flere sider. Når originalen er plassert på glassplaten, kan bare én side sendes.
2
Trykk på <Faks>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Røret på> i skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for faks
4
Inntast mottakerens telefonnummer.
5
Sjekk at du hører mottakeren eller en høy lydtone.
6
Trykk på  (Start).
Originaler er skannet og sending starter.
Manuell sending er ikke tilgjengelig i følgende tilfeller
Én eller flere av de følgende skanneinnstillingene er angitt: <2-sidig original>/<Kantsletting>/<Jobb-bygging>/<Tidsinnstilt sending>
<Begrense funksjoner> er innstilt til <Av> for alle funksjoner når maskinen er i avdelings-ID-styring. Konfigurere innstillinger for avdelings-ID-styring
7J2E-052