Motta I-fakser

Når en I-faks er mottatt

Behandler/data-indikatoren på kontrollpanelet blinker grønt. Når mottakelsen er fullført, skrives dokumentet automatisk ut, og indikatoren slås av.
Hvis du vil avbryte mottakelsen, trykker du på <Statusoverv.>  <Motta>  <Jobbstatus>  velger et dokument  <Avbryt>.
Du kan spesifisere tiden før mottak avbrytes når du mottar en delt I-faks og de påfølgende dataene ikke kan mottas. Data som mottas innen det angitte tidspunktet, skrives ut. <Delte data mottak tidsbrudd>

For å motta I-fakser manuelt

Trykk på <Statusoverv.>  <Motta>  <Jobblogg>  <Sjekk I-faks mottak>. Når du trykker på <Faks/I-faks innboks>(<Hjem>-skjermbilde)  <Minnemottak innboks>  <Delte data mottaksinnboks> kan du sjekke mottaksstatusen til de delte I-faksene og datastørrelsen.
Du kan spare papir ved utskrift.
Du kan inkludere informasjon, for eksempel mottakstid, i mottatte dokumenter når du skriver ut. <Skr. ut fotnote mott.side>
7J2E-05S