Stille inn planlagte oppdateringer

 
Du kan stille inn maskinen slik at den jevnlig ser etter ny relevant fastvare og automatisk oppdaterer maskinvarens fastvare.
Denne operasjonen kan bare utføres av en bruker med de nødvendige privilegiene.
Hvis nedlastingen av fastvaren ikke er fullført, eller den nedlastede fastvaren ikke er brukt, kan du ikke utføre en planlagt oppdatering.
1
Start fjernkontrollen. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Lisens/Annet]  [Registrer/oppdater programvare].
4
Klikk på [Innstillinger for planlagt oppdatering] [Rediger...].
5
Merk av i boksen for [Aktiver innstillingene for planlagt oppdatering], og konfigurer de nødvendige innstillingene.
[Oppdateringsplan]
[Bekreft]
Velg syklusen ([Annenhver uke] eller [Hver uke], en dag ([Søn] til [Lør]) og klokkeslettet). Klokken vises i 24-timers notasjon. Fastvarekontrollen kan ta opptil tre timer å fullføre fra det angitte klokkeslettet.
[Bruk klokken]
Velg klokkeslettet når den nedlastede fastvaren skal brukes.
[E-post]
Angi e-postadressen til administratoren. Du kan motta e-postmeldinger angående oppdateringsstatusen som sendes fra distribusjonsserveren.
[Kommentarer]
Skriv inn kommentaren som automatisk blir lagt til e-posten. Hvis modellnavnet skrives inn, kan du identifisere hvilken enhetsstatus e-posten handler om.
Hvis tidligere nedlastet fastvare ikke er brukt ved planlagt oppdatering, utføres ikke den neste planlagte oppdateringen.
Hvis planlagt oppdatering er angitt, blir en fastvareoppdatering brukt på det angitte tidspunktet etter at den nye fastvaren er lastet ned fra distribusjonsserveren. Etter at bruken er fullført, starter maskinen automatisk på nytt.
6
Klikk på [Angi].
7J2E-0AE