Bruke et passord for å beskytte sikkerhetspolicyinnstillingene

Det anbefales at du bruker et passord til å beskytte maskininnstillingene knyttet til sikkerhetspolicy. Ved å innstille et passord kan rettigheten for å endre sikkerhetspolicyinnstillingene begrenses kun til administratorene for informasjonssikkerhet som vet passordet.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Klikk på [Sikkerhetsinnst.]  [Sikkerhetspolicyinnstillinger].
[Bekreft sikkerhetspolicy]-siden vises.
4
Klikk på [Passordinnstillinger].
5
Tast inn et passord, og klikk på [OK].
Bruk alfanumeriske tegn eller symboler for passordet.
Sørg for at passordet tastes inn riktig, og tast inn passordet på nytt i [Bekreft:].
For å endre passordet
Tast inn det nåværende passordet i [Gjeldende passord:] og det nye i [Nytt passord:], og tast inn det nye passordet på nytt i [Bekreft:] og klikk på [OK].
For å fjerne passordet
Tast inn det nåværende passordet i [Gjeldende passord:], og klikk på [OK] uten å angi en verdi for [Nytt passord:] eller [Bekreft:] (la dem være tomme). Hvis det er konfigurert tegnbegrensning ved inntasting i [Policy for passordinnstillinger], må det angis en verdi for denne innstillingen. Fjern begrensningen før du fjerner passordet. Elementer for sikkerhetspolicyinnstilling
Sørg for at du ikke glemmer passordet ditt. Dersom du glemmer passordet ditt, tar du kontakt med din forhandler.
For å innstille/endre passordet er det nødvendig å logge på Fjernkontroll med én av de følgende rettighetene.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Hvis et passord er innstilt, kreves det for godkjenning for å kunne starte maskinen. Etter at godkjenning er utført og maskinen starter, slettes passordet. Nullstille alle data/innstillinger
7J2E-083