Bruke andre praktiske styringsfunksjoner for personlig godkjenning

Styring av personlig godkjenning gir en rekke fordeler i tillegg til brukergodkjenning. Denne delen beskriver noen av de andre praktiske funksjonene som bruker personlig godkjenning for å utvide funksjonene til flerfunksjonsskrivere, for eksempel å administrere brukergrupper eller opprette personlige mapper for enkeltbrukere.
Avd.-ID-styring
Brukere som er registrert på maskinen, kan organiseres i grupper som avdelingene de tilhører og administreres basert på avdelings-ID-en. Denne funksjonen lar deg sjekke det totale antallet sider som brukes for hver avdelings-ID, eller sette maksimale grenser for antall sider som hver gruppe kan bruke til kopiering eller utskrift, noe som kan bidra til å redusere kostnadene. Angi avdelings-ID-styring
Personlig mappe
Personlige mapper er dedikerte mapper for enkeltpersoner som kan angis som mottaker for skannede dokumenter fra <Nettverk> i <Skanne og sende> og <Skanne og lagre> og få adgang til filer fra <Nettverk> i <Tilgang lagrete filer> og opprettes i delte filer eller filservere. Registrering av en personlig mappe gjør det enkelt for brukere å sende dokumenter til seg selv, noe som effektivt kan forhindre informasjonslekkasje på grunn av sending til feil mottakere. Konfigurere personlige mapper
ADGANGSSTYRINGSSYSTEM
Et miljø som bruker ADGANGSSTYRINGSSYSTEMET kan gi mer presis kontroll i brukerstyring, ved å la deg opprette nye privilegiumsnivåer og definere hvilke funksjoner som er tilgjengelige for hvert privilegiumnivå. Bruke ADGANGSSTYRINGSSYSTEM
7J2E-08H