Skrive ut filer direkte uten å åpne dem

 
Ved å bruke Fjernkontroll er det mulig å skrive ut filer som er lagret på en datamaskin eller et nettverk direkte fra maskinen, uten å bruke skriverdriveren. Du trenger ikke å åpne filer på datamaskinen for å skrive dem ut.
1
Start Fjernkontroll. Starte Fjernkontroll
2
Klikk på [Direkteutskrift] på portalsiden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg et filformat og deretter en fil.
4
Spesifiser utskriftsinnstillingene som nødvendig.
Hvis det er angitt et passord for PDF-filen, trykker du på [Angi PDF-fil] og skriver inn passordet i [Dokumentpassord]. Når du skriver ut PDF-filer koblet til policyserveren, velger du [Angi PDF-fil]  , skriver inn brukernavn for policyserveren i [Brukernavn for policyserver] og passord for policyserveren i [Passord for policyserver].
For å skrive ut en PDF-fil der utskrift ikke er tillatt, eller for å skrive ut PDF-filer som bare tillater utskrift i lav oppløsning, må du skrive inn hovedpassordet.
Av den valgte papirstørrelsen kan PDF/XPS-filer bli avbrutt ved utskrift.
5
Klikk på [Start utskrift].
Utskriften starter.
Ikke klikk på [Start utskrift] flere ganger under filoverføring. Ellers kan det oppstå feil i filen, eller det kan hende at filen ikke overføres.
Det kan være at utskrift ikke blir utført skikkelig avhengig av dataene.
Hvis direkte utskrift ikke er mulig, eller hvis utskriftsposisjonen avviker, kan det hjelpe å åpne filer fra programmet og bruke skriverdriveren for å oppnå riktig utskrift.
7J2E-065