Justere bildekvalitet

 
Du kan skanne med optimal bildekvalitet som egner seg for din type original. For eksempel gjøre fargetonen vakker for originaler med bilder, mens det er lurt å gjøre kontrasten skarp for originaler med bare tekst, siden det gjør det enkelt å lese.
1
Legg inn dokumentet. Plassere originaler
2
Trykk på <Skanne og sende>. <Hjem>-skjermbilde
3
Angi mottakeren på skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning. Skjermbildet Grunnleggende funksjoner for skanning
4
Trykk på <Valg>  <Originaltype>.
5
Velg originaltypen og trykk på <OK>.
Hvis du vil justere prioritetsnivået for tekst/foto-behandling, trykker du på <Justere nivå> velger <Tekstprioritet> eller <Fotoprioritet>.
6
Trykk på <Lukk>.
7
Trykk på  (Start).
Originalene skannes og sending/lagring starter.
Hvis fenomenet som kalles moaréeffekt (stripet mønsterstøy) oppstår når du skanner en original, må du justere skarpheten. Juster skarphet ved skanning (Skarphet)
7J2E-06J