Skanne originaler med WSD (WSD-skanning)

Denne delen beskriver hvordan du skanner originaler fra en datamaskin med WSD.
Det tilgjengelige skanneformatet er A4(LTR). Merk at selv om du plasserer en original som er større enn A4 (LTR), skannes bare størrelsen A4 (LTR).
Fra kontrollpanelet
1
Legg inn originalen. Plassere originaler
2
Trykk på <WSD- skanning>. <Hjem>-skjermbilde
3
Trykk på <Tillat ekstern skanner>.
Nå er du klar for skanning fra datamaskinen.
Fra en datamaskin
4
Klikk på [Start] [Windows Tilbehør]  [Windows Faksing og skanning].
5
Klikk på [Skanne].
6
Klikk på [Ny skanning].
Når dialogboksen [Velg enhet] vises, velger du maskinen og klikker på [OK].
7
Fra nedtrekkslisten [Kilde] velger du hvor originalen legges.
Når du plasserer originalen på glassplaten, velger du [Planskanner]. Når du legger originalen i materen, velger du [Mater (Skann én side)].
8
Spesifiser skanneinnstillingene som nødvendig.
Valg av type original fra rullegardinlisten [Profil] lar deg gjøre endringer for den optimale bildekvaliteten. For originaler med hovedsakelig tekst velger du [Dokument]. For originaler med kun fotografier velger du [Foto (standard)].
Fra rullegardinlisten [Filtype] velger du filformatet for det lagrede bildet av den skannede originalen.
For å sjekke at det skannede bildet gjenspeiler innstillingene som er spesifisert, klikker du på [Forhåndsvisning].
9
Klikk på [Skanne].
Skanning av en original starter.
Når skanningen er ferdig, vises det skannede dokumentet i listen over filer på skjermen [Windows Faksing og skanning] og lagres i mappen [Skannede dokumenter] under [Dokumenter].
Registrere skanneinnstillinger som brukes ofte
Hvis du alltid skanner med de samme innstillingene, følg prosedyrene under for å registrere innstillingene. Du kan enkelt og lett hente dem ut under.
Select [Legg til profil] fra nedtrekkslisten [Profil]  Angi skanneinnstillingene du vil registrere  Skriv inn et navn i [Profilnavn]-feltet  Klikk på[Lagre profil]
Sende dokumentet til en datamaskin med WSD
Du kan også sende det skannede dokumentet til datamaskiner på nettverket som støtter WSD. I dette tilfellet trykker du på <WSD- skanning>  velger datamaskinen du vil sende til  <Aktiver>. Skjermbildet [Windows Faksing og skanning] og mappen er åpen på datamaskinen, og det skannede dokumentet vises.
Opptil 40 mottakerdatamaskiner vises.
7J2E-07A