<Kopi>

Denne delen beskriver hvordan du angir kopiinnstillingene.
<Lagre/redigere favorittinnstillinger>
 (Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger>  <Kopi>
Du kan registrere en kombinasjon av innstillinger som ofte brukes når du kopierer, til én enkelt knapp. Du kan også gi et navn til knappen. Registrere en kombinasjon av ofte brukte funksjoner
<Vis bekreftelse for favorittinnstillinger>
 (Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger>  <Kopi>
Du kan velge om du vil vise en bekreftelsesskjerm når du henter "Favorittinnstillinger."
<Endre standardinnstillinger>
 (Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger>  <Kopi>
Du kan endre de registrerte innstillingene som standard for <Kopi>-funksjonen. Tilpasse skjermbildet for Grunnleggende funksjoner
<Lagre valgsnarveier>
 (Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger>  <Kopi>
Du kan registrere/endre moduser via hurtigtastene som vises på Kopier grunnleggende funksjoner-skjermen. Denne funksjonen er nyttig når du vil registrere funksjonene som ofte brukes fra <Valg> og <Favorittinnst.>.
<Auto sortere>
 (Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger>  <Kopi>
Hvis denne innstillingen er angitt som <På>, kan maskinen automatisk bytte til <Sortere (sideorden)> for etterbehandlingsmodus når originalene blir plassert i materen. Det er nyttig når du lager flere sett med kopier, fordi du ikke behøver å huske å velge etterbehandling.
<Velg fargeinnstillinger for kopi>
 (Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger>  <Kopi>
Du kan begrense bruken av fargemodusen i <Velg farge> når du kopierer.
<Jobbseparator mellom grupper>
 (Innst./Registrer)  <Funksjonsinnstillinger>  <Kopi>
Ved kopiering av to eller flere kopier med <Gruppere (samme sider)> i <Etterbehandling>, kan du sette inn ark mellom hver sidegruppe. Hvis du velger <På>, må du velge en papirkilde.
7J2E-0F4