<Sikkerhetsinnst.>

Du kan spesifisere innstillingene for funksjonen for brukergodkjenning, passord og kryptering.
<Forby autentisering med avdelings-ID og PIN-kode>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Innst. for autentiseringsfunksjon>
Velg om du vil forby godkjenning med avdelings-ID og PIN-kode når du bruker skriveren/skanneren. Hvis <På> er valgt, er godkjenning med systemadministrator-ID og PIN-kode også forbudt når du bruker en enhetsadministrasjonsprogramvare.
<Utestengningsinnstillinger>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Innst. for autentiseringsfunksjon>
Velg om brukere skal blokkeres fra å logge seg på i et bestemt tidsrom etter et visst antall påfølgende ugyldige påloggingsforsøk. Denne innstillingen gjelder ikke for godkjenning med avdelings-ID eller PIN-kode, eller autentisering for postboksen.
<Forby mellomlagring av autentiseringspassord>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Passordinnstillinger>
Velg om du vil forby bufring av passord som legges inn ved innlogging.
<Vis advarsel når standard passord er i bruk>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Passordinnstillinger>
Velg om skjermen skal vises for å endre passordet når administratoren logger på maskinen ved å bruke standard brukernavn og passord.
<Tillat bruk av standard passord for ekstern tilgang>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Passordinnstillinger>
Velg om standardpassordet skal brukes når du logger på fra det eksterne brukergrensesnittet.
<Innst. for min.lengde>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Passordinnstillinger>
Du kan angi minimum antall tegn som kreves når du registrerer et passord for å forhindre forenkling av passord. Når en passordlengde er angitt, kan ikke en bruker registreres med et tomt passord.
<Innst. for gyldighetsperiode>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Passordinnstillinger>
Du kan angi en utløpsperiode for passord for å tvinge brukere til å endre passordet med jevne mellomrom for å forhindre forenkling av passord.
<Forby bruk av 3 eller flere identiske påflg. tegn>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Passordinnstillinger>
Du kan begrense passord slik at det samme tegnet ikke kan brukes fortløpende tre eller flere ganger.
<Bruk minst 1 stor bokstav>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Passordinnstillinger>
Du kan begrense passord slik at bare passord som inneholder minst én stor bokstav, kan registreres.
<Bruk minst 1 liten bokstav>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Passordinnstillinger>
Du kan begrense passord slik at bare passord som inneholder minst én liten bokstav, kan registreres.
<Bruk minst 1 siffer>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Passordinnstillinger>
Du kan begrense passord slik at bare passord som inneholder minst ett tall, kan registreres.
<Bruk minst 1 symbol>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innst. for autentisering/passord>  <Passordinnstillinger>
Du kan begrense passord slik at bare passord som inneholder minst ett symbol, kan registreres.
<Forby bruk av svak kryptering>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Krypteringsinnst.>
Velg om du vil begrense bruken av svak kryptering, eller en nøkkel og et sertifikat med svak kryptering. Administreringsfunksjoner
<Formatkrypteringsmåte til FIPS 140-2>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Krypteringsinnst.>
Spesifiser om funksjonen ved hjelp av kryptering skal overholde FIPS 140-2.
<Verifiser systemet ved oppstart>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innstillinger for systemverifisering>
Du kan stille inn maskinen slik at den bekrefter integriteten til fastvaren og programmene som er installert i maskinen under oppstart.
<McAfee Embedded Control>
 (Innst./Registrer)  <Styringsinnstillinger>  <Sikkerhetsinnst.>  <Innstillinger for systemverifisering>
Når maskinen er i bruk, brukes funksjonen McAfee Embedded Control for å forhindre uautorisert programmodifikasjon og utføringen av uautoriserte programmer, for forbedret systempålitelighet.
7J2E-0FK