Justere bildekvalitet

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Auto graderingsjustering>
Når <Full justering> er angitt:
Papirvalg, <Start utskrift>, <Start skanning>
Ja
Ja
Nei
Nei
-
Når <Rask justering> er angitt:
<Start>
<Korrigere tetthet>
<Kopi>: <Lys>, <Mørk> (9 nivåer)
<S-h send/skann og lagre (Annet enn postboks)>: <Lys>, <Mørk> (9 nivåer)
<Fargeskanning for Send/skann og lagre>: <Lys>, <Mørk> (9 nivåer)
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Autokorriger fargeforskyvning>
<Start>
Ja
Ja
Nei
Nei
-
<Innstillinger for Auto full kalibrering>
<Timing for Auto full kalibrering ved oppstart> : <Etter utskrift første jobb>, <Etter hoved- strøm PÅ>
Ja
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Frekvens for Auto full kalibrering> : <Normal>, <Høy>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Klarhetsinnstillinger for fullfargeutskrift>
<Standard>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
Ja
Ja
Nei
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Finjustere zoom>
<X>:
-1,0 % til 0 % til +1,0 % (i intervaller på 0,1 %)
<Y>:
-1,0 % til 0 % til +1,0 % (i intervaller på 0,1 %)
Ja
Ja
Nei
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Juster tonerm. som brukes til fargeutskrift>
<Av>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
Ja
Nei
Nei
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Spesialbehandling>
<Modus for forhindring av vannmerke>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Juster fikseringstemperatur>
<Lav>, <Standard>, <Høy 1>, <Høy 2>
Ja
Nei
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Modus for forhindring av bøy>
<Modus 1>: <På>, <Av
<Modus 2>: <På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Modus for forhindring av papirglidning>
<Av>, <Modus 1>, <Modus 2>
Ja
Nei
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Autorens sekundær overføringsvalse>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Modus for forhindring av hvite striper>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Riktig fiksering med vanlig papir>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Riktig fiksering av bakkant med vanlig papir>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Justeringsmodus for utfyll.område vanlig papir>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Justeringsmodus for utfyll.område tykt papir>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Modus for forhindring av konvoluttforsegling>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
7J2E-0CA