Vedlikehold

For informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Rens mater>
<Start>
Ja
Ja
Nei
Nei
-
<Rens pressvalse for fiksering>
Papirvalg, <Start>
Ja
Ja
Nei
Nei
-
<Originalskanneområde rensemetode>
Viser rengjøringsmetoden
Ja
Ja
Nei
Nei
-
<Kontroller vedlikeholdsmetode>
<Bytt tonerkassett>
Viser ubyttingsmetode for tonerkassett
Ja
Ja
Nei
Nei
-
<Bytt beholder for brukt toner>
Viser utbyttingsmetode for beholder for brukt toner.
Ja
Ja
Nei
Nei
-
<Fjern fastsatt papir (eksempel)>
Viser fjerningsmetode for papiret som har satt seg fast
Ja
Ja
Nei
Nei
-
<Kontroll av oppdaget kondens>
<På> (<Jobber som skal forhindres når kondens er oppdaget>: <Kun mottatte jobber>, <Stoppe alt>), <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
7J2E-0CE