Felles

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Papirmatingsinnstillinger>
<Automatisk valg av papirkilde>
<Kopi>, <Skriver>, <Tilgang lagrete filer>, <Motta/faks>, <Annen>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Multibrett>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
Annet: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Kopi>: <Vurder papirtype>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Skriver>: <Bruk gruppe>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bytt papirmatingsmetode>
<Multibrett> og Annet: <Hastighetsprioritet>, <Utskr. side priorit.>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Utsatt jobb tidsbrudd>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
0 til 5 til 999min.
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Papirleveringsinnstillinger>
<Jobbseparator mellom jobber>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Endre> (Velge papirkilde)
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Jobbseparator mellom kopier>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<kopier> (1 til 10 til 9999)
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Endre> (Velge papirkilde)
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Utskriftsinnstillinger>
<Utskriftsprioritet>
<Kopi>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Skriver>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Gå til lagr. filer>, <Motta/faks>, <Annen>: 1, 2, 3
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tekst-/fotoprio. når gj.kj. som s-h av Auto fargevalg>
<Tekstprioritet>, <Fotoprioritet>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Kromatisk fargekonvertering for tofargeutskrift>
<Alle kromatiske farger>, <Lignende krom. farger>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Standardinnstillinger for Skriv ut rapport>
<2-sidig utskrift>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Autoslett utsatte jobber>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
0 til 5 til 999 min.
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Handling når lite resterende toner>
<Fortsett utskrift>, <Vis advarselsskjerm>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
Når <Fortsett utskrift> er valgt:
<Vis advarsel om tonerkassett nederst på skjermen>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Skanneinnstillinger>
<Materstopp gjenopprettingsmetode>
<Fra 1. side>, <Fra stanset original>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Hindre streker>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Hastighet/bildekvalitetprioritet for svart-hvitt-skanning>
<Faks/I-faks sendejobber>: <Hastighetsprioritet>, <Kvalitetprioritet>
<Alle sendejob. unnt. faks-/I-faksjobber>: <Hastighetsprioritet>, <Kvalitetprioritet>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Hastighet/bildekvalitetprioritet for skanning fra mater>
<Hastighetspriori.>, <Kvalitetprioritet>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Gammaverdi for fjernskanning>
<Gamma 1.0>, <Gamma 1.4>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.2>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Auto online>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Auto offline>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Generere fil>
<Bildekvalitetsnivå for Compact>
<Bildenivå i tekst/fotomodus eller fotomodus>: <Dataformatprioritet>, <Normal>, <Kvalitetprioritet>
<Bildenivå i tekstmodus>: <Dataformatprioritet>, <Normal>, <Kvalitetprioritet>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<OCR (søkbar tekst) innstillinger>
<Smart skanning>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Maks. antall tegn for filnavn>: 1 til 24
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Utjevningsinnstillinger>
<Omriss grafikk>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Grafikk gjenkjenningsnivå>: <Normal>, <Moderat>, <Høy>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bakgrunnsbilde nivå>: <Dataformatprioritet>, <Normal>, <Kvalitetprioritet>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<OOXML-innstillinger>
<Bakgrunnsbilde nivå>: <Kvalitetprioritet>, <Standard>, <Dataformatprioritet>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Fargebilde gjenkjenningsnivå>: <Høy>, <Standard>, <Ikke gjenkjenne>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Fargebilde linjebredde gjenkjenning>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Ta med bakgrunnsbilder i Word-fil>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Angi minimum PDF-versjon>
<Ikke angi>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Formatere PDF til PDF/A>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<256-bit AES-innstillinger for kryptert PDF>
<Acrobat 9.0 eller tilsvarende>, <Acrobat 10.0 eller tilsvarende>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Roter skannet bilde ved generering av PDF>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Angi autentiseringsmetode>
<Informasjon brukt til LDAP-serverautentisering>
<Enhetsinnstillinger>, <Aut.info for enh.innlogg.>, <Lagret info for hver bruker>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Informasjon brukt til SMTP-serverautentisering>
<Enhetsinnstillinger>, <Lagret info for hver bruker>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Info. brukt til autentisering av filsending/gjennomsyn>
<Standard>, <Aut.info for enh.innlogg.>, <Lagret info for hver bruker>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
7J2E-0CJ