Kopi

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Lagre/redigere favoritt-innstillinger>
<M1> to <M9>:<Lagre>, <Gi nytt navn>, <Slette>, <Sjekk innhold>
Ja
Ja
Nei
C
Favorittinnstillinger
<Vis bekreftelse for favorittinnstillinger>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Endre standardinnstillinger>
<Lagre>, <Nullstille>
Ja
Ja
Nei
C
Favorittinnstillinger
<Lagre valgsnarveier>
Snarvei 1: Hvert modus, <Orig.innhold Retning>
Ja
Ja
Nei
C
Favorittinnstillinger
Snarvei 2: Hvert modus, <2-sidig>
Ja
Ja
Nei
C
Favorittinnstillinger
Snarvei 3: Hvert modus, <Tetthet>
Ja
Ja
Nei
C
Favorittinnstillinger
Snarvei 4: Hvert modus, <Kopier ID-kort>
Ja
Ja
Nei
C
Favorittinnstillinger
Snarvei 5: Hvert modus, <Favorittinnstillinger>
Ja
Ja
Nei
C
Favorittinnstillinger
<Auto sortere>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Velg fargeinnstillinger for kopi>
<Bruk Auto (farge/s-h)>:<>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk fullfarge>:<>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk enkeltfarge>:<>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk to farger>:<>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Jobbseparator mellom grupper>
<På>, <Av>
<Endre> (Velge papirkilde)
Ja
Ja
Nei
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
7J2E-0CK