Custom Settings

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Copies>
1 til 9999
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<2-Sided Printing>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Paper Feed>
<Standard papirmatekilde>
<Auto>, <Multibrett>, <Skuff 1>, <Skuff 2>, <Skuff 3>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Default Paper Size>
<Letter>, <Legal>, <A4>, <A5>, <A6>, <B5>, <16K>, <Executive>, <Statement>, <Env. NAGAGATA 3>, <Env. YOGATANAGA3>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Default Paper Type>
<Tynt>, <Plain 1>, <Plain 2>, <Plain 3>, <Heavy 1>, <Heavy 2>, <Heavy 3>, <Heavy 4>, <Heavy 5>, <Color>, <Resirkulert 1>, <Resirkulert 2>, <Labels>, <Brevhode 1>, <Brevhode 2>, <Brevhode 3>, <Brevhode 4>, <Brevhode 5>, <Brevhode 6>, <Brevhode 7>, <Bond>, <Envelope>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Paper Size Override>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Paper Output>
<Finishing>
<Finishing>:<Off>, <Collate>, <Group>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Print Quality>
<Tetthet>*1
<Cyan>: -8 til +8; 0
<Magenta>: -8 til +8; 0
<Gul>: -8 til +8; 0
<Svart>: -8 til +8; 0
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Tetthet (finjustering)>*1
<Cyan>:
<Høy>: -8 til +8; 0
<Middels>: -8 til +8; 0
<Lav>: -8 til +8; 0
<Magenta>:
<Høy>: -8 til +8; 0
<Middels>: -8 til +8; 0
<Lav>: -8 til +8; 0
<Gul>:
<Høy>: -8 til +8; 0
<Middels>: -8 til +8; 0
<Lav>: -8 til +8; 0
<Svart>:
<Høy>: -8 til +8; 0
<Middels>: -8 til +8; 0
<Lav>: -8 til +8; 0
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Tonersparing>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Gradering>
<Standard>, <Høy 1>, <Høy 2>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Oppløsning>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Skarphet (foto)>
-1 til +3; 0
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Spesiell utjevningsmodus>
<Modus 1>, <Modus 2>, <Modus 3>, <Modus 4>, <Modus 5>, <Modus 6>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Tonervolumkorrigering>
<Normal>, <Grad. prioritet>, <Tekstprioritet>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Linjekontroll>
<Oppl. prioritet>, <Grad. prioritet>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Breddejustering>
<Breddejustering>: <På>, <Av>
<Mål for breddejustering>*1: <Tekst>, <Linje>, <Tekst og linje>, <Alle>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Avansert utjevning>
<Avansert utjevning>: <Av>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
<Bruk på grafikk>: <På>, <Av>
<Bruk på tekst>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Graderingsutjevning>
<Graderingsutjevning>: <Av>, <Nivå 1>, <Nivå 2>
<Bruk på grafikk>: <>, <Av>
<Bruk på bilder>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Forbedre tekst for S/H-utskrift>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Layout>
<Binding Location>
<Long Edge>, <Short Edge>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Gutter>
-50,0 mm til +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Offset Short Edge (Front)>
-50,0 mm til +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Offset Long Edge (Front)>
-50,0 mm til +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Offset Short Edge (Back)>
-50,0 mm til +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Offset Long Edge (Back)>
-50,0 mm til +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Auto Error Skip>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Timeout>
<Timeout>: <On>, <Off>
<Timeout>: 5 til 300 sekunder; 15 sekunder
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Personality>*1
<Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Mode Priority>*1
<None>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Auto Select>*1
<PS>: <On>, <Off>
<PCL>: <On>, <Off>
<XPS>: <On>, <Off>
<Imaging>: <On>, <Off>
<PDF>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Fargemodus>
<Auto (farge/S/H)>, <Svart-hvitt>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Komprimert bildeutskrift>
<Utskrift>, <Vis feil>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Initialize>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nei
Nei
-
*1
Viser punkter som kun vises når riktig tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk eller rett innstilling er angitt.
7J2E-0CS