Imaging

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Image Orientation>
<Auto>, <Vertical>, <Horizontal>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Zoom>
<Off>, <Auto>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Print Position>
<Auto>, <Center>, <Top Left>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Show Warnings>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Avstemmingsmetode>
<Generelt>, <Oppfattet>, <Kolorimetrisk>, <Livaktig foto>, <Last ned profil>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Fotokorrek. (bare farge)>
<Photo Optimizer PRO>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Korreksjon av røde øyne>
<Korreksjon av røde øyne>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Korreksjonsnivå for røde øyne>: <Svakt>, <Standard>, <Sterkt>
<Ansiktsbelysning>
<Ansiktsbelysning>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Ansiktsbelysningsnivå>: <Svakt>, <Standard>, <Sterkt>
<Halftones>
<Oppløsning>, <Gradering>, <Feilspredning>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Gråkompensering>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
*1
Viser punkter som kun vises når riktig tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk eller rett innstilling er angitt.
7J2E-0CY