PS

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Job Timeout>
0 til 3600 sekunder; 0 sekunder
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Linjeraffinering>
<>, <På (tynn)>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Ren svart tekst>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Svart overtrykk>*1
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<RGB-kildeprofil>
<sRGB>, <Gamma 1.5>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.4>, <Ingen>, <Last ned profil>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
<CMYK-simuleringsprofil>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro standard>, <Ingen>, <Last ned profil>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
<Bruk gråtoneprofil>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
<Utskriftsprofil>
<Tekst>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Foto>, <Last ned profil>
<Grafikk>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Foto>, <Last ned profil>
<Bilde>: <Normal>, <Foto>, <TR Normal>, <TR Foto>, <Last ned profil>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
<Avstemmingsmetode>
<Oppfattet>, <Metning>, <Kolorimetrisk>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Halftones>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Tekst>: <Oppløsning>, <Gradering>
<Grafikk>: <Oppløsning>, <Gradering>
<Bilde>: <Oppløsning>, <Gradering>
<Lysstyrke>*1
85 % til 115 %; 100%
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Komposittovertrykk>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Gråtonekonvertering>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Lik RGB>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
*1
Viser punkter som kun vises når riktig tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk eller rett innstilling er angitt.
7J2E-0CX