UFR II

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Halvtoner>
<Err Diffusion(600dpi Only)>:<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Tekst>: <Oppløsning>, <Gradering>
Ja
Ja
<Grafikk>: <Oppløsning>, <Gradering>
Ja
Ja
<Bilde>: <Oppløsning>, <Gradering>
Ja
Ja
<Avstemmingsmetode>
<Generelt>, <Oppfattet>, <Kolorimetrisk>, <Livaktig foto>, <Last ned profil>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Gråkompensering>
<Tekst>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Grafikk>: <>, <Av>
Ja
Ja
<Bilde>: <>, <Av>
Ja
Ja
<Papirsparing>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
7J2E-0CU