XPS

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Avstemmingsmetode>
<Generelt>, < Oppfattet>, <Kolorimetrisk>, <Livaktig foto>, <Last ned profil>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Fotokorrek. (bare farge))>
<Photo Optimizer PRO>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Korreksjon av røde øyne>
<Korreksjon av røde øyne>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Korreksjonsnivå for røde øyne>*1: <Svakt>, <Standard>, <Sterkt>
<Ansiktsbelysning>
<Ansiktsbelysning>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Ansiktsbelysningsnivå>*1 : <Svakt>, <Standard>, <Sterkt>
<Halftones>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Tekst>: <Gradering>, <Oppløsning>
<Grafikk>: <Gradering>, <Oppløsning>
<Bilde>: <Gradering>, <Oppløsning>
<Gråkompensering>
<Tekst>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
B
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Grafikk>: <>, <Av>
<Bilde>: <>, <Av>
<Gråtonekonvertering>*1
<Tekst>: <sRGB>, <NTSC>, <Lik RGB>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger for skriverinnstillinger
<Graphics>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
<Image>: <sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
*1
Viser punkter som kun vises når riktig tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk eller rett innstilling er angitt.
7J2E-0E1