Motta/videresende

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Skriv ut rapport>
<Send/mott brukerdataliste>
<Yes>, <Nei>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
<Faks brukerdataliste>
<Yes>, <Nei>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
<Fellesinnstillinger>
<Utskrift på begge sider>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Reduser faksmottaksformat>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Reduksjonsmodus>: <Auto>, <Fast>
<Reduksjonsgrad>: 75 til 90 % to 97 %
<Reduksjonsretning>: <Vertikal og horisontal>, <Kun vertikal>
<Skr. ut fotnote mott.side>
<Skriv ut>, <Ikke skriv ut>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Avbryt og skriv ut mottaksjobber>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk videresend.innst.>
<>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Håndtere filer med videresendingsfeil>
<Alltid utskrift>, <Lagre/skriv ut>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Videresendingsinnstillinger>
<Mottaksmetode:>, <Bekrefte/forkaste>, <Slette>, <Lagre>, <Andre operasj.>(<Vid.send uten betingelser>, <Detalj./red.>, <Skriv ut liste>, <E-postprioritet>), <Søke>
Ja
Nei
Ja
Nei*1
Videresendingsinnstillinger *2
<Innstille faks/i-faks innboks>
<Innstill/lagre konfidensielle faksinnbokser>
<Boks nr.>: 00 til 49
Ja
Ja
Nei
C
Boksinnstillinger
<Lagre boksnavn>
Ja
Ja
Nei
C
Boksinnstillinger
<PIN>
Ja
Ja
Nei
C
Boksinnstillinger
<URL-snd innst.>
Ja
Ja
Nei
C
Boksinnstillinger
<Nullstille>
Ja
Ja
Nei
Nei
-
<Minnemottak innboks PIN>
<Inns>: <PIN>, <Bekreft>
Ja
Nei
Nei
C
Boksinnstillinger
<Bruk faksminnelås>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk i-faks minnelås>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Minnelås starttid>
<Hver dag> (1 til 5), <Angi dager> (<Søn> til <Lør>, 1 til 5), <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Minnelås sluttid>
<Hver dag> (1 til 5), <Angi dager> (<Søn> til <Lør>, 1 til 5), <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Delte data mottak tidsbrudd>
0 til 24 til 99 t.
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Videresend midl. lagret til fil minnemottaksinnboks>
<Ja>, <Nei>
Ja
Ja
Nei
Nei
-
<Send alltid varsel om mottaksfeil>
<>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Faksinnstillinger>
<ECM-mottak>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Mottaksmodus>
<Auto mottak>, <Faks/tlf (autovelger)>, <Telefonsvarer>, <Manuelt mottak>, <Nettvalg>*3
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
Når <Faks/tlf (autovelger)> er valgt:
<Mottaksmodus: Angi detaljer>
<Tid til ringing starter>: 0 til 8*4 til 30 sek.
<Ringeperiode>: 15 til 22*4 til 300 sek.
<Handling når ringeperiode er over>: <Avslutt kommunikasjon>, <Motta faks>
<Eksternt mottak>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
Fjernmottaks-ID: 00 til 25 til 99
<Bytt til automottak>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Ringetid til automottak>: 1 til 15 til 99 sek.
<Resultatrapport for faksmottak>
<Kun for feil>, <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Konfidensiell faksinnboks mottaksrapport>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Starthastighet mottak>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Mottakspassord>
<Inns>: <Passord>, <Bekreft>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
*1
<Lagre>, <Vid.send uten betingelser>, <Detalj./red.>, <E-postprioritet> : C
*2
<E-postprioritet> :Innstillinger/lagring basisinformasjon
*3
Indikerer poster som kanskje ikke vises på skjermbildet for innstillinger/lagring, avhengig av regionen.
*4
Indikerer poster med standardinnstilling som kan variere, avhengig av regionen.
7J2E-0E4