Lagre/få tilgang til filer

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Fellesinnstillinger>
<Skanne og lagre innstillinger>
<Lagre/redigere favorittinnstillinger>
<Lagre>, <Gi nytt navn>, <Slette>, <Sjekk innhold> (<M1> til <M9>)
Ja
Ja
Nei
C
Favorittinnstillinger
<Endre standardinnstillinger>
<Lagre>, <Nullstille>
Ja
Ja
Nei
C
Favorittinnstillinger
<Tilgang lagrete filinnstillinger>
<Lagre/redigere favorittinnstillinger>
<Lagre>, <Gi nytt navn>, <Slette>, <Sjekk innhold> (<M1> til <M9>)
Ja
Ja
Nei
C
Favorittinnstillinger
<Endre standardinnstillinger>
<Lagre>, <Nullstille>
Ja
Ja
Nei
C
Favorittinnstillinger
<Begrens boks-PIN til 7 siffer/begrens tilgang>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Nettverksinnstillinger>
<Nettverkssted innstillinger>
<Lagre> (<Navn>, <Protokoll>, <Sted>), <Redigere> (<Navn>, <Protokoll>, <Sted>), <Detaljer>, <Slette>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Protokoll for ekstern referanse>
<SMB>: <>, <Av>
<WebDAV>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bekreft TLS-sertifikat for nettv.tilgang>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
Når <På> er valgt:
<Legg til punktr å verifisere>: <CN>: <På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Spesifikasjonsmetode for personlig mappe>
<Hjemmemappe>, <Lagre for hver bruker>, <Bruk påloggingsserver>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
Når <Hjemmemappe> er valgt:
<Inns>, <Bruk aut.info for hver bruker>
<Inns>: <Protokoll>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>),<Vertsnavn>, <Mappebane>
Når <Bruk påloggingsserver> er valgt:
<Bruk aut.info for hver bruker>
<Minnemediainnstillinger>
<Bruk skanne-/utskriftsfunksjon>
<Bruk skannefunksjon>: <På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk utskriftsfunksjon>: <På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Velg alternativ ved tilkobling av minnemedia>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
7J2E-0E5