Lisens/annen

For informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Lagre lisens>
Maks. 24 tegn
Nei
Nei
Nei
Nei
-
<AddOn-innstillinger>
<Skriv ut systeminformasjon>
<Ja>, <Nei>
Nei
Nei
Nei
Nei
-
<Bruk TLS>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bekreft TLS-sertifikat med AddOn-applikasjon>
<På>, <Av>
Når <På> er valgt:
<Legg til punktr å verifisere>: <CN>: På, Av
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk DNS-mellomlagring>
<På(ubegrens. bruk)>, <På (angi periode)>, <Av>
Når <På (angi periode)> er valgt:
<Gyldighetsperiode>: 1 til 60 til 120 sek.
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk proxyinnstillingene til denne enheten>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Legg til X-FRAME-OPTIONS i HTTP-overskrift>
<>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Fjernkontrollinnstillinger>
<>, <Av>
Nei
Nei
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
Når <På> er valgt:
<Bruk TLS>: <På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Slette innhold i meldingspanel>
<Ja>, <Nei>
Nei
Nei
Nei
Nei
-
<Fjernoperasjon innstillinger>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
Når <På> er valgt:
<Passord>: maks 8 tegn (kun alfanumeriske tegn)
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre/oppdatere programvare>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
Nei
Nei
Ja
Nei
-
<Start Oppsettsguide>
<Start>
Nei
Nei
Nei
Nei
-
<Tillat bruk av utskriftsfunk. fra mobil>
<>, <Av>
Nei
Nei
Nei
C*1
Innstillinger/lagring basisinformasjon
*1
Kun for maskiner som støtter funksjonen for tvunget vent.
7J2E-0EC