Brukerstyring

For informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Autentiseringsstyring>
<Endre passord>*1
(maks 32 tegn)
Ja
Ja
Ja
C
Autentiseringsbrukerstyring
<Lagre/rediger autent. for bruker>
<Lagre>, <Detalj./red.>, <Slette>
Nei
Nei
Ja
C
Autentiseringsbrukerstyring
<Bruk brukerautentisering>
<>, <Av>
Når <På> er valgt:
<Tastaturautentisering>: <>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tastaturautentisering>
<Antall mellomlager for innl. brukere>
<0>, <1>, <Maks. (Maks. ant. fr enheten)>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Vis knapp for å endre passord på Innstillingsmenyen>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk talltaster til autentisering>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innst. for visning av påloggingsskjerm>
<Vis når enhetsoper. starter>, <Vis når funk. valgt>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
Når <Vis når funk. valgt> er valgt:
<Krev autentisering for>: <Funksjoner>, <Fargekopi/utskrift> (<Ingen (Krever ikke autentisering)>, <Fullfarge>, <Fullfarge/to farger>, <Fullfarge/to farger/enkeltfarge>)
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Krev autentisering i Innst./lagring for>*2: <Alle elementer>, <Kun admin.elementer>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Funksjoner som skal begrenses>
<Skriv ut fra drivere uten AMS skriverdrivertillegg>: <Begrens>, <Ikke begrens>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Ekstern skanning>: <Begrens>, <Ikke begrens>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Begrens jobb fra ekstern enhet uten brukerautent.>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Standardrolle ved lagring av bruker>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*2, <LimitedUser>*2
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Like store/små bokst. br.navn>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tillat bruk av @ i brukernavn>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Systemstyrer informasjon innstillinger>
<Systemstyrer ID>: 7654321 (maks 7 tegn)
<Systemstyrer-PIN>: 7654321 (maks 7 tegn)
<Systemstyrernavn>
<E-post adresse>
<Kontaktinformasjon>
<Kommentar>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger for avdelings-ID-styring
<Avd. ID styring>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger for avdelings-ID-styring
<Lagre PIN>
<Lagre>, <Redigere>, <Slette>, <Begrense funksjoner>*3
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger for avdelings-ID-styring
Når <Lagre>/<Redigere> er valgt:
<Avdelings-ID>, <PIN>, <Slå gense på/av og angi sidegrense>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger for avdelings-ID-styring
Når <Slå gense på/av og angi sidegrense> er valgt:
<Total utskriftsgrense>:
<På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
<Totalt fargeutskriftsgrense>: <På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
<Tot. svart-hvitt utskr.grense>: <På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger for avdelings-ID-styring
Når <Still inn kopigrense> er valgt:
<Fargekopi grense>:
<På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
<Svart-hvitt kopigrense>: <På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
Når <Still inn skannegrense> er valgt:
<Fargeskanning grense>: <På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
<Svart-hvitt skannegrense>: <På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
Når <Still inn detaljer for utskr.grense> er valgt:
<Fargetrykk grense>: <På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
<Svart-hvitt utskriftsgrense>: <På>, <Av>
Sidegrense (0 til 999999)
<Sidetotaler>
<Nullstill>, <Skriv ut liste>, <Slette alle tot.>
Nei
Nei
Ja
Nei
-
<Tillate utskriftsjobber med ukjent ID>
<>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger for avdelings-ID-styring
<Tillate fjernskannejobber med ukjent ID>
<>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger for avdelings-ID-styring
<Tillat svart-hvite kopi-/utskriftsjobber>*3
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger for avdelings-ID-styring
<Tillat svart-hvitt skriverjobber>
<På>, <Av>
Nei
Nei
Ja
C
Innstillinger for avdelings-ID-styring
*1
Viser punkter som kun vises hvis du er logget på som bruker med rettigheter som ikke er administratorrettigheter, når brukergodkjenning er i bruk.
*2
Viser punkter som kun vises hvis ACCESS MANAGEMENT SYSTEM er aktivert.
*3
Viser punkter som kun vises hvis DepartmentID Authentication er angitt som påloggingstjenesten.
7J2E-0E9