Display-innstillinger

Hvis du vil ha informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Stand.display etter oppstart/gjenoppretting>
<Hjem>, <Kopi>, <Faks>*1, <Skanne og sende>, <Skanne og lagre>, <Tilgang lagrete filer>, <Faks/I-faks innboks>, <Remote Scanner>, <Veiledning>, <Mott./vidr.s.innstillinger>, <Skriv ut>, <Update Firmware>, <WSD- skanning>, <Scan for Mobile>, <Mobilportal>
Nei
Nei
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Åpne statusovervåking>: <På>, <Av>
<Standarddisplay (statusovervåking)>
<Standard statustype>: <Kopier/skriv ut>, <Sende>, <Motta>, <Lagre>, <Forbruksmat./andre>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Status/logg>: <Jobbstatus>, <Jobblogg>
<Detaljer> (<Kopier/skriv ut>, <Jobbstatus>): <Skriv ut>, <Kopi>
<Detaljer> (<Sende>, <Jobbstatus>): <Sende>, <Faks>
<Detaljer> (<Motta>, <Jobbstatus>): <Faks>, <Videresende>
<Detaljer> (<Kopier/skriv ut>, <Jobblogg>): <Kopi>, <Skriver>, <Lokal utskrift>, <Mottatt jobbutskr.>, <Utskriftsrapport>
<Detaljer> (<Sende>, <Jobblogg>): <Sende>, <Faks>
<Detaljer> (<Motta>, <Jobblogg>): <Motta>, <Faks>
<Vis faksfunksjon>*1
<>, <Av>
Nei
Nei
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Aktivere faks i skanne- og sendefunksjon>: <På>, <Av>
<Lagringssted displayinnstillinger>
<Nettverk>: <På>, <Av>
Nei
Nei
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Minnemedia>: <>, <Av>
<Bytt språk/tastatur>
<Språk>, <Tastaturlayout>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Vis knapp for språkbytte/tastatur>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk skiftlåsfunksjonen for tastatur>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Registrerte tegn for tastatur>
<Lagre/redigere>, <Slette>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Vis resterende papir melding>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Antall kopier/jobbvarighet status>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Varsle for å rense orig.skanneområde>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Papirtypevalg, displayprioritet>
<Enkel>, <Detaljert>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bytt inntasting mm/tommer>
<Millimeter>, <Tommer>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bekreft når det legges papir i papirskuff>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Vis innlogget brukernavn>
<Topp av display> (<Brukernavn>, <Visningsnavn>), <Bunn av display>, <Av>
Nei
Nei
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Vis resterende toner feilmelding>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Slette resterende toner feil>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
-
<Visningsinnst. for IP-adresse>
<>, <Av>
Nei
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Vis Scan for Mobile>
<>, <Av>
Nei
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Vis mobilportal>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Vis QR-kode på mobilportal>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Timing for varsel om bytte av tonerkassett>
<Standard>, <Egendef.>
Ja
Ja
Nei
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
Når <Egendef.> er valgt:
<Angi nivå for resterende toner>: 2 til 20 til 99 %
<Varsel om bytte av beholder for brukt toner>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nei
B
Innstillinger/lagring basisinformasjon
*1: Indikerer punkter som kun vises når egnet tilleggsutstyr er tilgjengelig for bruk.
7J2E-0C3