Nettverk

Hvis du vil ha informasjon om elementene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, kan du se Importer alle-funksjon.
<Skriv ut rapport>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Skriv ut rapport>
<Ja>, <No>
Ja
Ja
Ja
Nei
-
<Sjekk innst.endringer for nettverkstilkobling>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Sjekk innst.endringer for nettverkstilkobling>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<TCP/IP-innstillinger>: <IPv4 innstillinger>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Bruk IPv4>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IP-adresse innstillinger>
<IP-adresse>: <0.0.0.0>
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Subnet Mask>: <0.0.0.0>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Gatewayadresse>: <0.0.0.0>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<DHCP>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Auto-IP>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<DHCP-tilleggsinnstillinger>
<Hent vertsnavn>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<DNS Dynamic Update>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Hent DNS-serveradresse>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Hent domenenavn>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Hent WINS-serveradresse>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Hent SMTP-serveradresse>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Hent POP-serveradresse>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Frigi adresse sist fått fra DHCP-server når adresse ikke kan fås>*1: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<PING kommando>
<IPv4 adresse>: <0.0.0.0>
Nei
Ja
Nei
Nei
-
*1
Denne innstillingen kan bare angis via Fjernkontroll.
<TCP/IP-innstillinger>: <IPv6 innstillinger>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Bruk IPv6>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Stateless adresseinnstillinger>
<Bruk Stateless adresse>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Manuelle adresseinnstillinger>
<Bruk manuell adresse>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Manuell adresse> (IPv6-adresse (maksimalt 39 tegn))
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Prefiks lengde>: 1 til 64 til 128
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Standard ruteradresse> (maksimalt 39 tegn)
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk DHCPv6>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<PING kommando>
<IPv6 adresse> (maksimalt 39 tegn)
Nei
Ja
Nei
Nei
-
<Vertsnavn>
Nei
Ja
Nei
Nei
-
<Hent bare prefiks for Stateful-adresse>
<På>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<DHCP-tilleggsinnstillinger>
<Hent DNS-serveradresse>: <>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Hent domenenavn>: <>, <Av>
Ja
Nei
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<TCP/IP-innstillinger>: <DNS-innstillinger>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<DNS-server adresseinnstillinger>
<IPv4>
<Primær DNS-server>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Sekundær DNS-server>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IPv6>
<Primær DNS-server>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Sekundær DNS-server>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<DNS-vertsnavn/domenenavninnstillinger>
<IPv4>
<Vertsnavn>: Canon****** («******» representerer de seks siste sifrene i en MAC-adresse.)
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Domenenavn>
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IPv6>
<Bruk sam. vertsnavn/domenenavn som IPv4>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Vertsnavn>: Canon****** («******» representerer de seks siste sifrene i en MAC-adresse.)
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Domenenavn>
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<DNS Dynamic Update innstillinger>
<IPv4>
<DNS Dynamic Update>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IPv6>
<DNS Dynamic Update>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre Stateless adresse>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre manuell adresse>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre Stateful adresse>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<mDNS-innstillinger>
<Bruk IPv4 mDNS>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<mDNS-navn> (maksimalt 63 tegn)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk IPv6 mDNS>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk samme mDNS-navn som IPv4>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<mDNS-navn> (maksimalt 63 tegn)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<TCP/IP-innstillinger>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Innst. for datamaskinnavn/arbeidsgruppenavn>
<Datamaskinnavn> (maksimalt 15 tegn): Canon****** («******» representerer de seks siste sifrene i en MAC-adresse.)
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Arbeidsgruppe> (maksimalt 15 tegn): ARBEIDSGRUPPE
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Kommentar> (maksimalt 48 tegn)
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk NetBIOS>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<SMB-klientinnstillinger>
<Autentiseringstype>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Krev SMB-signatur for tilkobling>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Krev kryptering for tilkobling>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tidsavbrudd>: 3 til 30 til 300 sek.
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Angi SMB-klientversjon>
<1.0>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<2.0>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<3.0>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<WINS-innstillinger>
<WINS-oppløsning>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<WINS-serveradresse> (IP-adresse)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<LPD-utskriftsinnstillinger>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<LPD-skilleark>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tidsavbrudd mottak>: 1 til 5 til 60 (min.)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<RAW-utskriftsinnstillinger>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Toveis kommunikasjon>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tidsavbrudd mottak>: 1 til 5 til 60 (min.)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<SNTP-innstillinger>
<Bruk SNTP>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Pollingintervall>: 10 til 1440 til 2880 min.
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<NTP-serveradresse> (IP-adresse eller vertsnavn)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Sjekk NTPserver>
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<FTP-utskriftsinnstillinger>
<Bruk FTP-utskrift>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Brukernavn>: guest
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Passord>: 7654321
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk UTF-8 for å vise navn på FTP-utskriftsjobb>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<WSD-innstillinger>
<Bruk WSD-utskrift>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk WSD-lesing>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk WSD-skanning->: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk PASV modus for FTP>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IPP-innstillinger>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tillat ved bruk av TLS>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk autentisering>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Multicast Discovery innstillinger>
<Respons>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Omfang navn>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innstillinger for hvilemodusvarsling>*1
<Varsle>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Portnummer>: 1 til 11427 til 65535
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Antall rutere som skal krysses>: 0 til 3 til 254
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Varslingsintervall>: 60 til 600 til 65535 sek.
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk HTTP>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<TLS-innstillinger>
<Tast og sertifikat>
<Angi som stand.nøkkel>: <Ja>, <Nei>
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Sertifikatdetaljer> (<Versjon>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Utstedt til>, <Startdato for gyldighet>, <Sluttdato for gyldighet>, <Utsteder>, <Fellestast>, <Sertifikatminiatyr>, <Utstedt til (alt. navn)>, <Verifiser sert.>)
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Vis brukersted> (Viser hva nøkkelparet brukes til))
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Angi tillatte versjoner>
<Maks. versjon>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Minimum versjon>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innstillinger for krypteringsalgo.>
<AES-CBC (256-bit)>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<AES-GCM (256-bit)>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<3DES-CBC>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<AES-CBC (128-bit)>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<AES-GCM (128-bit)>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<CHACHA20-POLY1305>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innst. f. nøkkelutvekslingsalg.>
<RSA>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<ECDHE>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<X25519>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innstillinger for signaturalgorit.>
<RSA>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<ECDSA>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innstillinger for HMAC-algorit.>
<SHA1>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<SHA256>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<SHA384>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Proxy-innstillinger>
<Bruk Proxy>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Serveradresse> (IP-adresse eller FQDN)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Portnummer>: 1 til 80 til 65535
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk Proxy i samme domene>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Angi autentisering>
<Bruk proxy-autentisering>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Brukernavn> (maksimalt 24 tegn)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Passord> (maksimalt 24 tegn)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bekreft aut.info når i aut.styringsmodus>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
*1
Denne innstillingen kan bare angis via Fjernkontroll.
<TCP/IP-innstillinger>: <IPSec innstillinger>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Bruk IPSec>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Motta ikke-policypakker>
<Tillate>, <Avvise>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Policy På/Av>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre>
<Policy navn> (maksimalt 24 tegn)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Velger innstillinger>
<Lokal adresse> (<Alle IPadresser>, <IPv4 adresse>, <IPv6 adresse>, <IPv4 man. innstillinger>, <IPv6 man. innstillinger>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IPv4 man. innstillinger> (<Enkel adresse>, <Adresseområde>(<Første adresse>, <Siste adresse>), <Subnet innstillinger>(<Adresse>, <Subnet Mask>))
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IPv6 man. innstillinger> (<Enkel adresse>(<Adresse>), <Adresseområde> (<Første adresse>, <Siste adresse>), <Angi prefiks> (<Adresse>, <Prefiks lengde>))
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Prefiks lengde> (1 til 64 til 128)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Fjernadresse>(<Alle IPadresser>, <Alle IPv4 adresser>, <Alle IPv6 adresser>, <IPv4 man. innstillinger>, <IPv6 man. innstillinger>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IPv4 man. innstillinger>(<Enkel adresse>, <Adresseområde>(<Første adresse>, <Siste adresse>), <Subnet innstillinger>(<Adresse>, <Subnet Mask>))
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IPv6 man. innstillinger> (<Enkel adresse>(<Adresse>), <Adresseområde> (<Første adresse>, <Siste adresse>), <Angi prefiks> (<Adresse>, <Prefiks lengde>))
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Prefiks lengde> (1 til 64 til 128)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Port> (<Angi etter portnummer>, <Angi etter servicenavn>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Angi etter portnummer>(<Lokal port>(<Alle porter>, <Enkel port>), <Fjernport>(<Alle porter>, <Enkel port>))
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Enkel port> (1 til 65535)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Angi etter servicenavn>
<Service På/Av>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IKE-nnstillinger>
<IKE-modus>: <Hoved>, <Aggressiv>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Gyldighet>: 1 til 480 til 65535 min.
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Autentiseringsmetode>: <Forhåndsdelt tastmetode> (<Delt tast>), <Digital sign. metode> (<Tast og sertifikat>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tast og sertifikat>:
<Angi som stand.nøkkel>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tast og sertifikat>:
<Sertifikatdetaljer>(<Versjon>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Utstedt til>, <Startdato for gyldighet>, <Sluttdato for gyldighet>, <Utsteder>, <Fellestast>, <Sertifikatminiatyr>, <Utstedt til (alt. navn)>, <Verifiser sert.>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tast og sertifikat>: <Vis brukersted>(Viser hva nøkkelparet brukes til)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Autentisering/krypteringsalgoritme> (<Auto>, <Manuelle innstillinger>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Autentisering/krypteringsalgoritme>: <Manuelle innstillinger>
<Autentisering>
<SHA1>: <>, <Av>
<SHA2>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Kryptering>
<3DES-CBC>: <>, <Av>
<AES-CBC>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<DH-gruppe>
<Gruppe 14 (2048)>: <>, <Av>
<ECDH-P256>: <På>, <Av>
<ECDH-P384>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IPSec nettverkinnstillinger>
<Gyldighet>
<Tid>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<På>: (1 til 480 til 65535min.)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Gyldighet>
<Format>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<På>: (0 til 1 til 65535 MB)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<PFS>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Autentisering/krypteringsalgoritme>: <Auto>, <Manuelle innstillinger>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Autentisering/krypteringsalgoritme>: <Manuelle innstillinger> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<ESP> Innstillinger:
<ESP-autentisering>
<SHA1>: <>, <Av>
<NULL>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<ESP-kryptering>
<3DES-CBC>: <>, <Av>
<AES-CBC>: <På>, <Av>
<NULL>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<ESP (AES-GCM)> Innstillinger: Ingen
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<AH (SHA1)> Innstillinger: Ingen
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tilkobl.modus>:
Transport (kun visning)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tillat bare 256-bit for AES-nøkkellengde>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Rediger>
-
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Slette>
-
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Skriv ut liste>
<Ja>, <Nei>
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<TCP/IP-innstillinger>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Innstillinger for TCP/IP-alternativ>*1
<Bruk alternativet for vindusskalering>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<MTU-format>: 600 til 1500 byte (600–1500)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk Nettverkslinkskanning>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk TLS>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
*1
Denne innstillingen kan bare angis via Fjernkontroll.
<SNMP-innstillinger>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Bruk SNMPv1>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Angi dedikert gruppe>
<Dedikert gruppe>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<MIB tilgangstillatelse>: <Lese/skrive>, <Kun lese>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innstill gruppenavn 1>
<Gruppenavn 1>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<MIB tilgangstillatelse>: <Lese/skrive>, <Kun lese>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Gruppenavn>: offentlig
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innstill gruppenavn 2>
<Gruppenavn 2>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<MIB tilgangstillatelse>: <Lese/skrive>, <Kun lese>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Gruppenavn>: public2
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk SNMPv3>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Administrator-innst.>
<Bruk Administrator>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Krypteringspassord>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk samme passord som for aut.>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Brukerinnstillinger>
<Bruker På/Av>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre> (<Brukernavn>, <MIB tilgangstillatelse> (<Lese/skrive>, <Kun lese>), <Sikkerhetsinnst.> (<Aut. Ja/Kryptert Ja>, <Aut. Ja/Kryptert Nei>, <Aut. Nei/Kryptert Nei>), <Autentiseringsalgoritme> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Aut.passord>, <Krypteringsalgoritme> (<DES>, <AES>), <Krypteringspassord>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Detalj./red.> (<Brukernavn>, <MIB tilgangstillatelse> (<Lese/skrive>, <Kun lese>), <Sikkerhetsinnst.> (<Aut. Ja/Kryptert Ja>, <Aut. Ja/Kryptert Nei>, <Aut. Nei/Kryptert Nei>), <Autentiseringsalgoritme> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Aut.passord>, <Krypteringsalgoritme> (<DES>, <AES>), <Krypteringspassord>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Slette>
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Hent skriverstyringsinfo fra vert>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Formater vertsressurs-MIB til RFC2790>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Formater vertsressurs-MIB til RFC2790>
<>, <Av>
Nei
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Dedikerte portinnstillinger>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Dedikerte portinnstillinger>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Autentiseringsmetode for dedikert port>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Autentiseringsmetode for dedikert port>
<Modus 1>, <Modus 2>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk spolingsfunksjon>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Bruk spolingsfunksjon>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Ventetid for tilkobling ved oppstart>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Ventetid for tilkobling ved oppstart>
0 til 300 sek.
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Ethernet driverinnstillinger>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Ethernet driverinnstillinger>
<Auto detektering>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Kommunikasjonsmodus> (Av): <Halv dupleks>, <Full dupleks>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Ethernet type> (Av): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Nåværende overføringshastighet>: Kun visning
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<MAC-adresse>: Kun visning
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<IEEE 802.1X innstillinger>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Bruk IEEE 802.1X>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innloggingsnavn>
Innloggingsnavn
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Verifiser sertifikat for autent.server>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Verifiser autentiseringsservernavn>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Aut.servernavn>
Aut.servernavn
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk TLS>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tast og sertifikat>
<Angi som stand.nøkkel>
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Sertifikatdetaljer> (<Versjon>, <Serienummer>, <Signaturalgoritme>, <Utstedt til>, <Startdato for gyldighet>, <Sluttdato for gyldighet>, <Utsteder>, <Fellestast>, <Sertifikatminiatyr>, <Utstedt til (alt. navn)>, <Verifiser sert.>)
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Vis brukersted> (Nøkkel og sertifikat)
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Bruk TTLS>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<<TTLS-innstillinger (TTLS-protokoll)>>: <MSCHAPv2>, <PAP>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk PEAP>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Brukernavn>
Navnet på brukeren som skal godkjennes med IEEE802.1X-godkjenning
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Passord>
Passordet til brukeren som skal godkjennes med IEEE802.1X-godkjenning
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk innloggingsnavn som brukernavn>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Brannmur innstillinger>: <IPv4 adressefilter>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Sendefilter>
<Bruk filter>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Standard policy>: <Tillate>, <Avvise>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre> (Opptil 16 IPv4-addresser), <Detalj./red.>, <Slette>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre>
<Enkel adresse>, <Flere adresser> (<Første adresse>, <Siste adresse>), <Prefiks adresse> (<Adresse>, <Prefiks lengde>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Detalj./red.>
<Enkel adresse>, <Flere adresser> (<Første adresse>, <Siste adresse>), <Prefiks adresse> (<Adresse>, <Prefiks lengde>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Prefiks lengde> (1 til 32)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Mottaksfilter>
<Bruk filter>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Standard policy>: <Tillate>, <Avvise>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre> (Opptil 16 IPv4-addresser), <Detalj./red.>, <Delete>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre>
<Enkel adresse>, <Flere adresser> (<Første adresse>, <Siste adresse>), <Prefiks adresse> (<Adresse>, <Prefiks lengde>), <Portnummer> (<Ikke angi>, <Angi>)
<Angi> (<Portnummer>): <Legg til>, <Slette>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Detalj./red.>
<Enkel adresse>, <Flere adresser> (<Første adresse>, <Siste adresse>), <Prefiks adresse> (<Adresse>, <Prefiks lengde>), <Portnummer> (<Ikke angi>, <Angi>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Prefiks lengde> (1 til 32)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Alltid tillat sending/mottak med ICMP>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Brannmur innstillinger>: <IPv6 adressefilter>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Sendefilter>
<Bruk filter>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Standard policy>: <Tillate>, <Avvise>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre> (Opptil 16 IPv6-addresser), <Detalj./red.>, <Slette>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre>
<Enkel adresse> (<Adresse>), <Prefiks adresse> (<IPv6 prefiks>, <Prefiks lengde>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Detaljer/rediger>
<Enkel adresse> (<Adresse>), <Prefiks adresse> (<IPv6 prefiks>, <Prefiks lengde>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Prefiks lengde> (0 til 128)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Mottaksfilter>
<Bruk filter>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Standard policy>: <Tillate>, <Avvise>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre> (Opptil 16 IPv6-addresser), <Detalj./red.>, <Slette>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre>
<Enkel adresse> (<Adresse>), <Prefiks adresse> (<IPv6 prefiks>, <Prefiks lengde>), <Portnummer> (<Ikke angi>, <Angi>)
<Angi> (<Portnummer>): <Legg til>, <Slette>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Detaljer/rediger>
<Enkel adresse> (<Adresse>), <Prefiks adresse> (<IPv6 prefiks>, <Prefiks lengde>), <Portnummer> (<Ikke angi>, <Angi>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Prefiks lengde> (0 til 128)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Alltid tillat sending/mottak med ICMPv6>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Brannmur innstillinger>: <MAC-adressefilter>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Sendefilter>
<Bruk filter>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Standard policy>: <Tillate>, <Avvise>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre> (Opptil 100 Mac-addresser), <Rediger>, <Slette>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Mottaksfilter>
<Bruk filter>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Standard policy>: <Tillate>, <Avvise>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre> (Opptil 100 Mac-addresser), <Rediger>, <Slette>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Brannmur innstillinger>: <IP-adresseblokk logg>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<IP-adresseblokk logg>
<Dato>, <Type>, <IP-adresse>, <Portnummer>, <Resultat>, <Detaljer>
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Bruk Mopria>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Bruk Mopria>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk AirPrint>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Bruk AirPrint>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Visningsfeil for AirPrint>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Visningsfeil for AirPrint>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innstillinger for Universell utskrift>*1
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Basisinnstillinger>
<Bruk Universell utskrift>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Verifiser serversertifikat>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Legg CN til kontrollelementer>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Skrivernavn>
OIP_PRINTER
Nei
Ja
Ja
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Program-ID>
f9fc375cc7ba-4e5c-b213-23affd792cc1
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<URL for Azure Active Directory-autentisering>
https://login.microsoftonline.com/organizations/oauth2/v2.0
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<URL for Azure Active Directory-registrering>
https://register.print.microsoft.com/api/v1.0/register
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagringsstatus>
<URL for lagring>
<Kode for registrering>
Nei
Ja
Ja
-
Innstillinger/lagring basisinformasjon
*1
Denne innstillingen kan angis via Fjernkontroll.
<Innst. for info om enhetsposisjon>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Innst. for info om enhetsposisjon>
<Breddegrad>: Spesifiser breddegraden.
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Lengdegrad>: Spesifiser lengdegraden.
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Velg grensesnitt>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Velg grensesnitt>
<Kablet LAN>, <Trådløst LAN>, <Kablet LAN + Kablet LAN>, <Kablet LAN + Trådløst LAN>
Nei
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Trådløst LAN>: <Innst. for trådløst LAN>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<WPS-trykknapp modus>
<WPS PIN-kode modus>
<Annet (angi man.)>
<Velg tilgangspunkt>
Velg tilgangspunktet og sikkerhetstypen fra listen
Nei
Ja
Nei
Nei
-
WEP-godkjenning: <Angi nettverksnøkkel (WEP)> (<WEP-nøkkel>: Tast inn WEP-nøkkelen)
Nei
Ja
Nei
Nei
-
WPA/WPA2-PSK-kryptering: <Angi nettverksnøkkel (PSK)> (<PSK>: Angi WPA/WPA2-PSK-passordet)
Nei
Ja
Nei
Nei
-
<Angi manuelt>
<SSID>: Angi SSID
Nei
Ja
Nei
Nei
-
<Sikkerhetsinnst.>: <Ingen>, <WEP>, <WPA/WPA2PSK>, <WPA/WPA2EAP>
Nei
Ja
Nei
Nei
-
<Sikkerhetsinnst.> (<WEP>)
<IEEE 802.11-autent.> (<Åpent system>, <Delt tast>), <WEP-nøkkel 1>, <WEP-nøkkel 2>, <WEP-nøkkel 3>, <WEP-nøkkel 4>
<Sikkerhetsinnst.> (<WPA/WPA2PSK>)
<Krypteringsmetode> (<Auto>, <AES-CCMP>), <PSK>
Nei
Ja
Nei
Nei
-
<Trådløst LAN>: <Info om trådløst LAN>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Info om trådløst LAN>
<Alle>
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Detaljer>
Nei
Ja
Ja
Nei
-
<Trådløst LAN>: <Strømsparemodus>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Strømsparemodus>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innst. for direktetilkobling>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Bruk direktetilkobling>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Type direktetilkobling>
<Tilgangspunktmodus>, <Wi-Fi Direct>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Enhetsnavn for Wi-Fi Direct>
Enhetsnavn for Wi-Fi Direct (maks. 32 tegn): Enhetsnavn
Nei
Ja
Ja
Nei
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Tid til direkte tilkobling-økt avsluttes>
0 = Ingen, 1 til 30 til 60 min.
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innst. tilgangspunktmodus>
<Bruk personlig SSID og nettverksnøkkel>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk egendefinert SSID>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<SSID>: Angi SSID
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Bruk egendefinert nettverksnøkkel>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Nettverksnøkkel>: Tast inn nettverksnøkkelen
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Hold alltid aktivert hvis SSID/nettverksnøkkel er angitt>
<På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IP-adresse-innst. for direkte tilkobling>
192.168.22.1
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innst. for personl. SSID og nettv.nøkkel>
<Bruk egendefinert SSID>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Personlig innstillingsinformasjon
<SSID>: Angi personlig SSID.
Ja
Ja
Nei
C
Personlig innstillingsinformasjon
<Bruk egendefinert nettverksnøkkel>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Personlig innstillingsinformasjon
<Nettverksnøkkel>: Tast inn personlig nettverksnøkkel.
Ja
Ja
Nei
C
Personlig innstillingsinformasjon
<Aktiver/deaktiver automatisk Direktetilkobling ved inn-/utlogging>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Nei
C
Personlig innstillingsinformasjon
<Bruk innlogg.navn som br.navn for utskr.jobber>
<>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Sublinjeinnstillinger>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<IP-adresse innstillinger>
<DHCP>: <>, <Av>
Nei
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<IP-adresse>: <0.0.0.0>
Nei
Ja
Nei
A
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Subnet Mask>: <0.0.0.0>
Nei
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Gatewayadresse>: <0.0.0.0>
Nei
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Prioritetslinje for kommunikasjon med mobile enheter>
<Hovedlinje>, <Sublinje>
Nei
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Ethernet driverinnstillinger>
<Auto detektering>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Kommunikasjonsmodus> (Av): <Halv dupleks>, <Full dupleks>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Ethernet type> (Av): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Nåværende overføringshastighet>: Kun visning
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<MAC-adresse>: Kun visning
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Sublinjeinnstillinger>: <Brannmur innstillinger>: <IPv4 adressefilter>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Sendefilter>
<Bruk filter>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Standard policy>: <Tillate>, <Avvise>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre> (Opptil 16 IPv4-addresser), <Detalj./red.>, <Slette>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre>
<Enkel adresse>, <Flere adresser> (<Første adresse>, <Siste adresse>), <Prefiks adresse> (<Adresse>, <Prefiks lengde>), <Portnummer>(<Ikke angi>, <Angi>)
<Angi>(<Portnummer>): <Legg til>, <Slette>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Detalj./red.>
<Enkel adresse>, <Flere adresser> (<Første adresse>, <Siste adresse>), <Prefiks adresse> (<Adresse>, <Prefiks lengde>), <Portnummer>(<Ikke angi>, <Angi>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Prefiks lengde> (1 til 32)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Mottaksfilter>
<Bruk filter>: <>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Standard policy>: <Tillate>, <Avvise>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre> (Opptil 16 IPv4-addresser), <Detalj./red.>, <Slette>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Lagre>
<Enkel adresse>, <Flere adresser> (<Første adresse>, <Siste adresse>), <Prefiks adresse> (<Adresse>, <Prefiks lengde>), <Portnummer>(<Ikke angi>, <Angi>)
<Angi>(<Portnummer>): <Legg til>, <Slette>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Detalj./red.>
<Enkel adresse>, <Flere adresser> (<Første adresse>, <Siste adresse>), <Prefiks adresse> (<Adresse>, <Prefiks lengde>), <Portnummer>(<Ikke angi>, <Angi>)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Prefiks lengde> (1 til 32)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Sublinjeinnstillinger>: <Innstillinger for systemdatakommunikasjon>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<DNS-server adresseinnstillinger>
<Primær DNS-server>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Sekundær DNS-server>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Proxy-innstillinger>
<Bruk Proxy>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Serveradresse> (IP-adresse eller FQDN)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Portnummer>: 1 til 80 til 65535
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Angi autentisering>
<Bruk proxy-autentisering>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Brukernavn> (maksimalt 24 tegn)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Passord> (maksimalt 24 tegn)
Nei
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innstillinger for statisk ruting>
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Innstillinger for statisk ruting>
<Bruk statisk ruting>: <På>, <Av>
Nei
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Rediger>, <Slette>
Nei
Ja
Nei
Nei
-
<Rediger>
<Adresse>(<0.0.0.0>), <Prefiks lengde>(1 til 32), <Gatewayadresse>(<0.0.0.0>)
Nei
Ja
Nei
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
7J2E-0C5