Voluminnstillinger

For informasjon om punktene («A», «B», «C» og «Nei») i «Importer alle-funksjon»-kolonnen, se Importer alle-funksjon.
Punkt
Innstillingsbeskrivelse
Enhetsadministrator
Nettverksadministrator
Kan angis i Fjernkontroll
Importer alle-funksjon
Navn på element ved eksportering med Fjernkontroll
<Faksvolum innstillinger>
<Alarmvolum>
0 til til 3
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Kontroller volum>
0 til 1 to 3
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innkommende ringevolum>
0 til 1 to 3
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Innkommende fakstone>
<>, <Av>
Når <På> er valgt: Antall ringesignaler: 1 til 2 til 99
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
<Andre voluminnst.>
<Tastetone>: <>, <Av>
<Ugyldig tastetone>: <På>, <Av>
<Fyll opp lageret for toner>: <På>, <Av>
<Glemt originaltone>: <På>, <Av>
<Feiltone>: <>, <Av>
<Jobb utført tone>: <>, <Av>
<Hvilemodustone>: <På>, <Av>
<Innloggingstone>: <>, <Av>
<Sluttone minnemot/send>: <På>, <Av>
<Minnemott./-send. Feiltone>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
C
Innstillinger/lagring basisinformasjon
7J2E-0C8