Angi en IP-adresse

For å koble maskinen til et nettverk trenger du en unik IP-adresse på nettverket. Maskinen støtter to versjoner av IP-adresser: "IPv4" og "IPv6." Angi og bruk dem i henhold til ditt miljø. Du kan bruke enten IPv4 eller IPv6. Du kan også bruke begge deler samtidig.
Når en tilkoblingsmetode med en hovedlinje og en sublinje er valgt i <Velg grensesnitt>, angir du IP-adressen for sublinjen i <IP-adresse innstillinger> i <Sublinjeinnstillinger>.
7J2E-00K