Når et problem ikke kan løses

Hvis du ikke klarer å løse problemet etter å ha gjort det som anbefales i dette kapitlet, kan du kontakte forhandleren, serviceleverandøren eller kundestøtteavdelingen til Canon.
Du må ikke demontere eller reparere maskinen selv
Hvis du demonterer eller reparerer maskinen selv, kan det hende at den ikke dekkes av garantien.

Når du skal kontakte Canon

Når du skal kontakte oss, må du ha følgende informasjon klar:
Produktnavn (MF832Cdw)
Forhandleren der du kjøpte maskinen
Detaljer om problemet (for eksempel hva du gjorde, hva som skjedde som et resultat av dette og viste meldinger)
Serienummeret (8 alfanumeriske tegn som du finner på etiketten på baksiden av maskinen)
 
Kontrollere serienummeret fra kontrollpanelet
Du kan også sjekke serienummeret ved å trykke på [Telleverk/enhetsinfo.]-tasten.

7J2E-0J7