Visa Användarhandbok

I det här avsnittet beskrivs markeringar, knappar, skärmar och andra objekt som används i Användarhandbok. Varningar och försiktighetsåtgärder visas också i ”Viktiga säkerhetsanvisningar” som medföljer enheten. Se också dessa anvisningar.
Märken
Märken rörande säkerhet, begränsningar och meddelanden om hantering av enheten, användbara tips och annan information anges med nedanstående märken.
 
Varnar för hantering som kan vara livsfarlig eller orsaka allvarliga personskador om den inte utförs korrekt. Följ alltid dessa varningar för att säkerställa att du använder enheten på ett säkert sätt.
 
Indikerar en försiktighetsåtgärd för att förhindra risken för personskador eller annan materiell skada än ett produktfel på grund av felaktig användning av enheten. Följ alltid dessa försiktighetsåtgärder för att säkerställa att du använder enheten på ett säkert sätt.
Angeratt en åtgärd inte får utföras. Läs igenom dessa föreskrifter noggrant och var noga med att inte utföra de beskrivna åtgärderna.
Indikerar viktiga driftskrav och begränsningar som alltid bör följas när du använder enheten. Observera alltid dessa viktiga saker för att undvika funktionsstörningar, fel eller skador på egendom på grund av felaktig enhetsdrift.
Förtydligar en åtgärd eller innehåller ytterligare beskrivningar av en procedur.
Anger användbara funktioner och tips för hur du använder enheten.
Tangenter och knappar
Knappar på kontrollpanelen, pekskärmen och datorskärmen anges på följande sätt.
Typ
Exempel
Knappar på kontrollpanelen
Knappar på pekskärmen*
<Funktionsinställningar>
<Avbryt>
Knappar och andra textgränssnitt som visas på datorskärmen
[Preferenser]
[OK]
* Åtgärden för att röra en knapp på pekskärmen anges som "tryck" i Användarhandbok.
Skärmen
Skärmarna i Användarhandbok kan skilja sig åt från skärmen på din maskin beroende på modell, tillbehör och version.
Beroende på vilket operativsystem du använder, kanske delar av skärmbilden inte är exakt lika som den verkliga skärmbilden på datorn.
Skärminnehållet för drivrutiner och programvara kanske inte överensstämmer exakt med innehållet i de verkliga skärmbilderna, beroende på vilken version som används.
Illustrationer
Illustrationerna i Användarhandbok är hämtade från "MF832Cdw" om inte annat anges.
7J36-0LA