Papperslåda

 
 

Pappersledare

Justera pappersledarna efter papperets storlek så att papperet matas in i enheten på rätt sätt. Tryck på låsspärrarna som är markerade med pilar i illustrationerna för att lossa låsen och skjuta fram pappersledarna.

Pappersnivåindikator

Anger återstående mängd papper. Märket flyttas nedåt vartefter återstående mängd papper minskar.
7J36-01R