Registrera flera mottagare som en grupp

  
Flera mottagare som har registrerats i adressboken (Registrera mottagare i adressboken) kan kombineras till en grupp. Du kan använda den här funktionen för att skicka dokument och säkerhetskopiera dina data samtidigt eftersom olika typer av mottagare kan registreras i samma grupp. Du kan exempelvis registrera e-postadresser och IP-adresser för filservern tillsammans i en grupp.
Om du vill registrera en grupp som innehåller mottagare för eget bruk, måste du logga in till maskinen. Logga in på maskinen
Du kan inte registrera nya mottagare i en gruppadress. Registrera mottagare i adressboken i förväg.
Endast mottagare i samma adresslista kan grupperas. Mottagare som registrerats i olika adresslistor kan inte grupperas.
Du kan registrera upp till 256 mottagare i en gruppadress.
Om ett faxnummer registreras i en gruppadress räknas faxnumret och gruppadressen som två poster, eftersom varje adress behandlas som en separat post.
1
Tryck på <Inst. mott./vidarebef.>. Skärmbilden <Hem>
2
 Tryck på <Registrera mottagare>.
3
Tryck på <Registrera ny mottagare>.
4
Tryck på <Grupp>.
5
Välj var du vill registrera gruppen i listrutan med adresslista.
Du kan skapa en grupp av de mottagare som är registrerade i den valda adresslistan. Om du t.ex. väljer <Adresslista 2> kan du inte lägga till en mottagare som har registrerats i <Adresslista 1> till gruppen. Gruppen du skapade registreras i adresslistan du väljer i det här steget.
Om du vill registrera en grupp som innehåller mottagare för eget bruk, välj <Personlig adr.lista>.
Om du vill registrera mottagare i en grupp som bara en administratör kan redigera, välj <Adresslista för admin.>.
6
Tryck på <Namn>  ange gruppnamnet och tryck på <OK> <Nästa>.
7
Välj den mottagare som du vill inkludera i gruppen.
När du väljer <Lägg till från adressbok>
8
Tryck på <OK>  <Stäng>.
Om mottagare hanteras av åtkomstnummer, anger du åtkomstnumret (Begränsa åtkomst till mottagare som har registrerats i adressboken) efter att ha tryckt på <Nästa> i steg 8.
Om du försöker skicka till en filserver där <Bekräfta före sändning> är inställt på <På>, visas en skärm där du uppmanas ange användarnamn och lösenord. I så fall anger du det tidigare inställda lösenordet. Om du vill registrera en filserver i en gruppadress, ställ in <Bekräfta före sändning> på <Av>. Du kan inte skicka till en gruppadress som innehåller en filserver där <Bekräfta före sändning> är inställt på <På>.
7J36-03C