Gå till viloläge

I viloläget minskar strömförbrukningen genom att vissa interna åtgärder i maskinen tillfälligt avaktiveras. Du kan sätta maskinen i viloläge genom att trycka på  (Energispar) på kontrollpanelen. När maskinen är i viloläge stängs pekskärmen av och  (Energispar) tänds. Kontrollpanel
Maskinen kanske inte sätts i viloläge beroende på maskinens status och villkor.
Om maskinen inte går in i viloläget under en längre tidsperiod utförs automatisk kalibrering för att upprätthålla bildkvaliteten. Kalibrering kan påverka tonerpatronens livslängd.
Bearbetar/Data-indikatorn blinkar eller lyser grönt också när enheten är satt i viloläge.
Gå ur viloläge
Maskinen går ur viloläge när någon av följande åtgärder utförs:
När  (Energispar) trycks in på kontrollpanelen*1
När originalen placeras i dokumentmataren
När dokumentmataren öppnas
När papperet fylls på i/tas bort från universalfacket*1
När en lucka på maskinen öppnas/stängs*1
*1 Vissa modeller av maskinen har inte stöd för den här funktionen.
Ställa in timern för automatiskt viloläge
Du kan använda inställningen <Tid till automatiskt viloläge> för att automatiskt försätta maskinen i viloläge. Om du vill ändra tiden som ska gå innan maskinen går in i automatiskt viloläge gör du så här.
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Inställningar för timer/energispar>  <Tid till automatiskt viloläge>   eller för att ange den tid som ska gå innan maskinen automatiskt går in i viloläge  <OK>.
Du kan ställa in tidsintervall för att automatiskt gå in i viloläge efter veckodag. <Veckotimer fär automatiskt viloläge>
Energiförbrukning i viloläge
Du kan ange hur mycket energi som ska förbrukas när maskinen är satt i viloläge. Följ stegen nedan för att ställa in mängden energi som förbrukas i viloläge.
 (Inst./register)  <Preferenser>  <Inställningar för timer/energispar>  ställ in <Energiförbrukning i viloläge> på <Låg> eller <Hög>.
7J36-037