Kontrollera kopieringsresultatet

 
Innan du kopierar större volymer kan du kontrollera kopieringsresultatet genom att skriva ut en provsats. Genom att kontrollera resultatet kan du undvika misstag med utmatning.
<Provsats> visas bara om du ställer in för att göra flera kopior samt en av följande inställningar samtidigt.
Sortera (Sidordning)

Kontrollera kopieringsresultatet genom att göra en kopia (Provsats)

När du har angett att du vill göra flera kopior, kan du först göra en kopia av hela originalet för att kontrollera resultatet, och sedan börja kopiera återstoden. Du kan också kopiera endast specifika sidor av originalet.
1
Placera originalen i mataren. Placera original
2
Tryck på <Kopiera> . Skärmbilden <Hem>
3
Ange antal kopior och kopieringsinställningar enligt dina egna önskemål. Grundläggande kopieringsfunktioner
4
Tryck på <Provsats> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
5
Välj sidor för provkopian och tryck på <OK>.
Om du vill kopiera alla sidor, välj <Alla sidor>.
Om du vill kopiera specifika sidor, välj <Angivna sidor>. Ange sidor genom att trycka på <Första sida> eller <Sista sida>.
Om du väljer <Alla sidor>
Om du väljer <Alla sidor>, räknar maskinens räknare provsatsen på samma sätt som kopior.
Om du väljer <Angivna sidor>
Ange sidorna baserat på utskriftssidorna. Till exempel, om antalet originalsidor är 10 och du kopierar med inställningen 2 på 1 (Kopiera flera original på ett ark (N på 1)), skrivs 5 sidor ut. Om du vill kopiera sidorna sju till tio i originalet, ange den fjärde sidan för <Första sida> och den femte sidan för <Sista sida>.
6
Tryck på  (Start)  för scanna originalen och tryck på <Starta kopier.>.
Provkopian skrivs ut. Kontrollera resultatet.
Om kopieringsresultatet är godkänt
Tryck på <Starta utskrift> för att skriva ut det angivna antalet kopior. Om du valde <Alla sidor> i steg 5, skrivs antalet kopior minus en kopia ut. Om du väljer <Angivna sidor> i steg 5, skrivs samtliga kopior ut.
Om du vill ändra inställningar
Tryck på <Ändra inställningar> för att ändra inställningarna. <Provsats> visas när inställningarna har ändrats. Gör en provkopia igen.
7J36-045