Välja originaltyp för kopiering

 
Du kan välja kopians optimala bildkvalitet beroende på originalets typ, exempelvis om du kopierar original med bara text eller tidskrifter med foton.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopiera>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Alternativ> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Tryck på <Originaltyp>.
5
Välj typ av original.
För att justera prioritetsnivån för bearbetning av text/foto trycker du på <Justera nivå>  och väljer <Textprioritet> eller <Fotoprioritet>.
6
Tryck på <OK>  <Stäng>.
7
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
7J36-03W