Kontrollera anslutningen till mottagaren före sändning (Direktsändning)

 
För att framgångsrikt kunna skicka fax till mottagaren, kan du i förväg kontrollera att mottagaren är ansluten och redo för kommunikation. Eftersom maskinen åsidosätter minnet vid scanning av original, kan du skicka fax även om det inte finns något ledigt minne.
1
Placera originalet. Placera original
För att skicka flera sidor, placera originalen i dokumentmataren. När originalet placeras på originalglaset kan bara en sida skickas.
2
Tryck på <Fax>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange mottagare på skärmbilden med grundläggande faxfunktioner. Skärmbilden med grundläggande faxfunktioner
4
Ange lämpliga scanningsinställningar. Grundläggande funktioner för att skicka fax
5
Tryck på <Alternativ>  <Direktsändning>  <Stäng>.
6
Tryck på  (Start).
Mottagarens nummer rings upp automatiskt. När samtalet kopplas, scannas originalen och sändningen startar.
Sändningen kan inte startas om mottagarens linje är upptagen.
Direktsändning är inte tillgängligt i följande situationer
Någon av följande scanningsinställningar har angetts: <2-sidigt original>/<Radera kant>/<Bygg jobb>/<Tidsbestämd sändning>
Flera mottagare har angetts.
<Begränsa funktioner> är inställt på <Av> för en funktion när maskinen är inställd på Hantering av avdelnings-ID. Konfigurera inställningar för hantering av avdelnings-ID
7J36-051