Kontrollera antalet sidor för Kopiera/Skriva ut/Faxa/Scanna

På pekskärmen kan du kontrollera det totala antalet sidor för kopiering, faxning, skanning och utskrift.
1
Tryck på  (Räknare-/enhetsinformation).
Kontrollpanel
2
Kontrollera hur många sidor som har kopierats, scannats och skrivits ut.
Om du vill kontrollera det totala antalet sidor som har scannats och skickats, tryck på <Sänd-/faxräknare>.
Tryck på <Övervakningstjänst>  <Kommunikationstest> för att kontrollera kommunikationen med fjärrövervakningsservern. När den här funktionen körs skickas information om maskinen regelbundet till fjärrövervakningsservern. Det är nödvändigt att aktivera kommunikationen mellan maskinen och servern som tillhandahåller tjänsten för att använda den här funktionen.
Du kan skriva ut en lista som visar antalet sidor som används vid kopiering, utskrift, scanning och faxning.
Du kan även kontrollera räknarinformation för varje AddOn-program. Tryck på <Kontrollera AddOn-räknar> på skärmen i steg 2. Om du trycker på <Enhetsinfo/Övrigt> <Kontr. enh.konfiguration> på samma skärm kan du kontrollera vilka tillval som installerats på maskinen.
Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för information om räkningsvillkoren.
7J36-0HE