Justera färgregistrering och färgintensitet automatiskt

Maskinen utför automatisk justering (kalibrering) för att förhindra felaktig färgregistrering och se till att den ursprungliga färgintensiteten återges korrekt. Du kan ställa in tidsinställning och frekvens för att utföra kalibrering.
Felaktig färgregistrering är det fenomen som uppstår när utskriftsplaceringen växlar något för varje färg och leder till ett suddigt och oskarpt utskriftsresultat.
Bild med felaktig färgregistrering
 
Bild utan felaktig färgregistrering
Färgintensitet refererar till färgintensiteten som t.ex. röd, gul, grön, blå och lila.
Färgintensitet återges inte
Original
Färgintensitet återges
Ofta utförd kalibrering kan påverka tonerpatronens livslängd.
Att utföra kalibrering när tonernivån är låg kan påverka färgbalansen negativt. Om detta symptom uppstår rekommenderar vi att du byter ut tonerpatronen. Kontrollera återstående tonernivå
Automatisk kalibrering utförs enligt ändringar i maskinens status och miljö.
1
Tryck på  (Inst./register)  <Justering/underhåll>  <Justera bildkvaliteten>  <Inställningar för fullständig autokalibrering>.
2
Ställ in <Tidsinställning för fullständig autokalibrering vid start> och <Frekvens för fullständig autokalibrering>.
Tidsinställning för fullständig autokalibrering vid start
Välj tidsinställning för att automatiskt utföra kalibrering efter att strömmen slagits PÅ.
Frekvens för fullständig autokalibrering
Ställ in frekvensen för att automatiskt utföra kalibrering. Ställ in detta alternativ på <Hög> om felaktig färgregistrering inträffar ofta.
7J36-0H7