Minska mängden toner som används vid färgutskrift

Fixering av för mycket toner på papperet kan resultera i färgutskriftsfel, t.ex. efterbilder på högtäta tecken eller linjer. Att minska mängden toner som fixeras kan rätta till problemet.
Den här funktionen kan åtgärda följande fel.
Tonerspridning runt djupa färgområden i utskrivna bilder
Undermålig tonerfixering i miljö med låg temperatur
Bilder som skrivs ut på OH-film blir mörkare vid projiceringen
Genomträngning vid kopiering av original från 2-sidig utskrift
Funktionen aktiveras om du på menyn <Kopia>, <Utskrift> eller <Åtkomst lagrade filer> väljer <Använd Fullfärg> under <Välj färg> eller väljer <Använd Auto (färg/svartvitt)>, dvs. när aktuellt utskriftsläge identifieras som fullfärg.
Den här funktionen kan ge motsatt effekt på färgutskriftskvaliteten.
1
Tryck på  (Inst./register)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Justera tonervolym för färgutskrift>.
2
Välj tonervolyminställning och tryck på <OK>.
<Av> skriver ut med standardtonervolym.
<Nivå 1> skriver ut djupa färgområden med en aning mindre tonervolym än standardvolym.
<Nivå 2> skriver vanligtvis ut med en reducerad standardtonervolym.
7J36-0HA