Lägga till en digital signatur i filer som skickas

Genom att lägga till en digital signatur i ett scannat dokument som skickas i ett visst filformat, kan du intyga att dokumentet inte har ändrats och garanteras av skaparen. Maskinen kan lägga till en enhetssignatur i dokument.
Enhetssignatur
 
Enhetssignatur använder en nyckel och en certifikatfunktion, som gör det möjligt för mottagaren av ett scannat dokument att kontrollera att det skapats på den här maskinen. Mottagaren kan kontrollera vilken som maskin användes för att skapa dokumentet, samt om dokumentet har ändrats. Innan du kan lägga till en enhetssignatur, måste nyckeln och certifikatet (enhetscertifikat) som används för enhetssignaturen skapas på maskinen. Generera certifikat för enhetssignatur
Anvisningar om hur du bekräftar certifikat, registrerar certifikat i listan över betrodda certifikat och kontrollerar signaturer på läsarsidan, finns i dokumentationen till PDF-programmet (till exempel Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Visa en digital signatur (synlig signatur)
Digital signatur-information kan visas på den första sidan i dokumentet, vilket gör det enkelt för läsaren att se att en digital signatur har lagts till. Endast PDF-dokument har stöd för synliga signaturer. Lägga till en digital signatur
7J36-09J