Visa meddelanden från administratören

 
Du kan visa meddelanden till användarna på pekskärmen. Meddelanden kan visas längst ned på pekskärmen eller i ett separat popup-fönster och du kan välja som visningsmetod baserat på typen av budskap eller användare. Om ett meddelande visas i ett popup-fönster, kan du också visa samma meddelande på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) portalsida. Administratörsbehörighet krävs för att konfigurera dessa inställningar.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Licens/övrigt]  [Länk för meddelanden/support].
4
Ange meddelandet och klicka på [OK].
[Aktivera statusvisning]
Att visa meddelandet längst ned på pekskärmen, markerar du kryssrutan och anger meddelandet i [Meddelande]. Använd den här inställningen för visning av tips och andra meddelanden med lägre prioritet.
[Aktivera popup-fönster]
För att visa meddelandet i ett popup-fönster på pekskärmen, markerar du kryssrutan och anger i [Meddelande]. Använd den här inställningen för att visa meddelanden med hög prioritet.
[Visa]
Välj visningsmetod för popup-fönster.
[Hela tiden]
Popup-fönster visas kontinuerligt och maskinen inte kan användas. Använd den här inställningen t.ex. för meddelanden om att maskinen är ur drift.
[Visa vid autoåterställning]
Popup-fönster visas när inga åtgärder utförs under en viss tidsperiod, eller när maskinen startas om. Använd den här inställningen för meddelanden om underhåll.
[Fjärrgränssnitt]
Om du markerar kryssrutan visas meddelandet visas i ett popup-fönster även på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) portalsida.
Avbryta visningen av meddelandet
Avmarkera kryssrutorna för [Aktivera statusvisning], [Aktivera popup-fönster] och [Fjärrgränssnitt]. Om du även vill radera meddelandets innehåll, raderar du text som har angetts i textrutorna [Meddelande].
7J36-0AF