Registrera användargrupper

Registrera användargrupper. Användargruppsadresslistor kan delas i registrerade användargrupper.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Användarhantering]  [Hantera autentisering]  [Hantering av användargrupp].
4
Klicka på [Lägg till grupp (användare av lokala enheter) ...] eller [Lägg till grupp (andra användare) ...].
Välj [Lägg till grupp (andra användare) ...] om serverautentisering är inställt.
Lägga grupper till en lokal enhet
Lägga grupper till en autentiseringsserver
7J36-09Y