Ställa in webbplatsen för förbrukningsartiklar

Du kan ställa in en länk till webbplatsen för inköp av förbrukningsartiklar, som visas när du kontrollerar information om förbrukningsartiklar från fjärrgränssnittet. Att ställa in en länk till webbplatsen gör det enklare för användare att köpa förbrukningsartiklar.
1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Enhetshantering] [Information om att köpa förbrukningsartiklar].
4
Ange inställningar efter behov.
 [Leverantör]
Ställ in namnet på platsen för inköp av förbrukningsartiklar.
 [E-postadress]
Ställ in e-postadressen för platsen för inköp av förbrukningsartiklar.
 [URL]
Ställ in URL för webbplatsen för inköp av förbrukningsartiklar.
 [Visa köpknapp för förbrukningsartiklar]
Välj detta för att visa en knapp för att komma åt webbplatsen för inköp av tonerpatroner på fjärrgränssnittet.
 [Använd Toner Status]
Välj detta när du använder notifieringsverktyget för tonerpatronnivå.
 [Visa köpknapp för förbrukningsartiklar när Toner Status används]
Välj detta för att visa en knapp för att komma åt webbplatsen för inköp av tonerpatroner på notifieringsverktyget för tonerpatronnivå.
5
Klicka på [OK].
Denna inställning kan anges endast av en användare med Administrator-behörighet.
Inställningen kan bara importeras från/exporteras till maskiner i samma serie. Importera/exportera inställningsdata
Inställningen ingår i [Grundläggande information om Inställningar/Registrering] vid satsexport. Importera/exportera alla inställningar
7J36-0AJ