Inställningar/Registrering

Du kan anpassa maskinen efter din användarmiljö och dina behov genom att konfigurera inställningarna enligt beskrivningarna i det här kapitlet. För att starta konfigureringen, tryck på  (Inst./register).
Detta avsnitt beskriver varje objekt i inställningsmenyn som kan konfigureras.
Vissa inställningar visas kanske inte, beroende på konfigurationen av tillbehör som installerats på maskinen.
Vissa ändringar kanske inte återspeglas omedelbart beroende på inställningarna. I så fall måste man göra något av följande.
Tryck på <Ja> på skärmen och bekräfta om du vill göra ändringar.
Tryck på  (Inst./register) <Tillämpa inst.ändr.>.
Starta om maskinen.

<Personliga inställningar> och <Enhetsinställningar>

Om användarautentisering (Hantera användare) är aktiverad visas <Personliga inställningar> och <Enhetsinställningar> på skärmen efter att du har loggat in med administratörsbehörighet genom att trycka på  (Inst./register). Om du väljer <Personliga inställningar> och ändrar de objekt som kan vara personliga, registreras inställningar som personliga inställningar för användare som loggar in på maskinen. (Lista över objekt som kan ges egna inställningar). Om du väljer <Enhetsinställningar> registreras inställningarna som maskinens inställningar. Om du loggar in som en användare utan administratörsprivilegier, precis som när du väljer <Personliga inställningar>, och ändrar personliga inställningar kommer de att registreras som personliga inställningar utan att registreras som maskininställningar.
7J36-0AY