Upprätta anslutning genom att välja en trådlös router

Du kan söka efter trådlösa routrar som är tillgängliga för anslutning och välj en från skärmen på maskinen. Om säkerhetsstandard för den trådlösa LAN-routern är WEP eller WPA/WPA2-PSK, anger du en WEP-nyckel eller PSK som nätverksnyckel. Bekräfta och skriv i förväg ner information om din SSID, nätverksnyckel, säkerhetsstandard eller autentisering/krypteringsmetod etc. Kontrollera SSID och nätverksnyckel
Säkerhetsinställningar
Om den trådlösa anslutningen är inställd genom att en trådlös router har valts är WEP-autentiseringsmetoden inställd på <Öppet system> eller också är WPA/WPA2-PSK-krypteringsmetoden inställd på <Auto> (AES-CCMP eller TKIP). Om du vill välja <Delad nyckel> för WEP-autentisering eller <AES-CCMP> för WPA-/WPA2-PSK-kryptering, konfigurerar anslutningen i <Ange manuellt>. Upprätta en anslutning med detaljerade inställningar
Om säkerhetsstandard för den trådlösa LAN-routern är WPA/WPA2-EAP, är krypteringsmetoden inställd på AES-CCMP. Ange även IEEE 802.1X autentiseringsinställningar för maskinen innan du ansluter till det trådlösa nätverket. Konfigurera IEEE 802.1X-autentiseringsinställningar
1
Tryck på  (Inst./register).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <Trådlöst LAN>  <Inställningar för trådlöst LAN>  <Övrigt (ange manuellt)>.
3
Tryck på <Välj åtkomstpunkt>.
Enheten börjar söka efter tillgängliga trådlösa routrar.
4
Välj en trådlös router och anslut till den.
Om säkerhetsinställningen för din trådlösa router är WEP eller WPA/WPA2-PSK
1
Välj den trådlösa routern som ska användas och tryck på <OK>.
2
Tryck på <WEP-nyckel> eller <PSK> och ange nätverksnyckel.
3
Tryck på <OK>.
När konfigurationen är klar, visas skärmen <Ansluten.>.
Om säkerhetsinställningen för din trådlösa router är annan än WEP eller WPA/WPA2-PSK
1
Välj den trådlösa routern som ska användas och tryck på <OK>.
När konfigurationen är klar, visas skärmen <Ansluten.>.
7J36-00F