När det inte går att lösa ett problem

Om du inte kan åtgärda ett problem efter att ha gått igenom informationen i det här kapitlet kontaktar du din återförsäljare, servicerepresentanten eller Canons kundtjänst.
Ta inte isär och reparera inte enheten själv
Om du tar isär eller reparerar enheten täcks den kanske inte längre av garantin.

När du kontaktar Canon

När du kontaktar oss ska du ha följande information till hands:
Produktnamn (MF832Cdw)
Återförsäljare där produkten inhandlats
Beskrivning av problemet (till exempel vad du gjort, vad som hänt som resultat av detta och meddelandena som visas)
Serienummer (8 alfanumeriska tecken långt, finns på etiketten på enhetens baksida)
 
Kontrollera serienumret på kontrollpanelen
Du kan också kontrollera serienumret genom att trycka på [Räknare/enhetsinformation]-tangenten.

7J36-0J7