Pappersstopp i enheten eller i fixeringsenheten

Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut pappret.
1
Dra försiktigt ut pappret.
2
Stäng facket.
3
Öppna den högra luckan.
4
Dra försiktigt ut pappret.
5
Ta bort papper som fastnat i utmatningsenheten.
1
Fäll upp utmatningsskenan.
2
Sänk de gröna spakarna på båda sidor om transportledaren.
3
Dra försiktigt ut pappret.
Dra ut papperet medan du håller det så horisontellt som möjligt för att förhindra våt toner från att droppa ned.
6
Kontrollera om det har inträffat pappersstopp i fixeringsenheten.
1
Sväng utmatningsenheten nedåt.
2
Håll i handtagen på båda sidor av fixeringsenheten och dra ut fixeringsenheten rakt mot dig.
3
Öppna luckan.
4
Dra försiktigt ut pappret.
Dra ut papperet medan du håller det så horisontellt som möjligt för att förhindra våt toner från att droppa ned.
5
Stäng luckan.
6
Dra försiktigt ut pappret.
Bestäm på vilket sätt du lättare kan dra ut papperet som fastnat och försök på det sättet först.
Dra ut papperet medan du håller det så horisontellt som möjligt för att förhindra våt toner från att droppa ned.
7
Sätt tillbaka fixeringsenheten på dess plats.
Skjut in den tills det tar stopp.
7
Stäng den högra luckan.
När meddelandet fortfarande visas
Papper kan fastna på andra platser. Kontrollera andra platser och ta bort papper som har fastnat. Om meddelandet fortfarande visas ska du kontrollera om den högra luckan är ordentligt stängd.
7J36-0J5