Automatisk valg af den rigtige papirkilde til en bestemt funktion

Papirkilder, hvor <Automatisk valg af papirkilde> er indstillet til <Til>, vælges automatisk, når <Vælg papir> er indstillet til <Auto>.
Papirkilder, hvor <Automatisk valg af papirkilde> er indstillet til <Fra>, vælges ikke, medmindre de vælges manuelt.
En af følgende papirtyper skal vælges til hver papirtype for at papirkilden vælges automatisk.
Hvis <Overvej papirtype> er indstillet til <Til>
1-sidet print: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir
2-sidet print: Tyndt*1, almindeligt, genbrugspapir
Hvis <Overvej papirtype> er indstillet til <Fra>
1-sidet print: Tyndt*1, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt*1, farve*1 (i hvidt)
2-sidet print: Tyndt*1, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt*1, farve*1 (i hvidt)
*1 Det er kun papir, der kan printes på begges sider, er tilgængeligt. For flere informationer skal du se Papir, der er tilgængeligt til 2-sidet kopiering/2-sidet print.
Når kopiforholdet er indstillet til <Auto>, vælges en papirkilde ikke automatisk.
Når en af følgende tilstande er indstillet, vælges en papirkilde ikke automatisk.
N på 1, kopiering af ID-kort
Du skal vælge mindst én papirkilde. Du kan imidlertid ikke kun indstille universalbakken til <Til>.
1
Tryk på  (Indstill./Registrer).
2
Tryk på <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirfremføring>  <Automatisk valg af papirkilde>.
3
Vælg funktionen.
<Andet> gør det muligt at konfigurere indstillinger for en papirkilde, der allerede bruges til printning af rapporter.
4
Vælg <Til> for hver papirkilde, der skal vælges automatisk.
Hvis du valgte <Kopi> i trin 3
Angiv, om du vil overveje papirtypen.
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet <Overvej papirtype>: Når den aktuelle papirkilde løber for papir, stoppes kopiering, også selvom der er ilagt papir i samme format i en anden papirkilde, medmindre typen af det papir er den samme som det pågældende papir. Hvis du trykker på  (Start) igen, vises skærmen til valg af papir.
Hvis du fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet <Overvej papirtype>: Når den aktuelle papirkilde løber tør for papir, foretages der automatisk skift af papirkilde, og kopieringen fortsætter, hvis der i en anden papirkilde er lagt papir i samme format uanset papirtypen.
Hvis du valgte <Printer> i trin 3
Indstil, om der skal være flere papirkilde i en gruppe. Hvis der angives gruppering af papirkilde, foretages der automatisk valg af papirkilde inden for en gruppe, når du printer ved at angive en papirkilde i den pågældende gruppe. Hvis du vælger gruppering af papirkilde, skal du markere afkrydsningsfeltet <Brug staksort.> trykke på <Skift> for at vælge en gruppe, du vil placere hver papirkilde i, og trykke på <OK>.
5
Tryk på <OK>  <OK>.
7HY0-02R