Rettelse af papirformat og -type, der skal bruges i universalbakke

Hvis du altid bruger samme papirformat og -type med universalbakken, anbefales det, at du retter indstillingerne for papirformat og -type for universalbakken. Dette er praktisk, fordi du sparer tid og arbejde i forhold til at konfigurere indstillinger, hver gang du lægger papir i universalbakken.
1
Tryk på  (Indstill./Registrer).
2
Tryk på <Præferencer>  <Papirindstillinger>  <Standardindst. for Universalbakke>.
3
Tryk på <Brug forvalgt>  <Registrér>.
4
Vælg papirformatet.
Ved registrering af papir med standardformat
Ved registrering af papir med brugerdefineret format
Når du registrerer kuverter
5
Vælg papirtypen, og tryk på <OK>.
6
Tryk på <OK>.
7
Tryk på <Luk>.
7HY0-02K