Registrering af flere modtagere som en gruppe

  
Flere modtagere, der er registreret i adressebogen (Registrering af modtagere i adressebogen), kan kombineres til en gruppe. Du kan anvende denne funktion til at sende dokumenter og backupdata på samme tid, fordi forskellige modtagertyper kan registreres i den samme gruppe. Du kan f.eks. registrere e-mailadresser og filserver-IP-adresser sammen i én gruppe.
For at registrere en gruppe, der indeholder modtagere til dit eget brug, skal du logge på maskinen. Logge på maskinen
Du kan ikke registrere nye modtagere i en gruppeadresse. Registrér modtagere i adressebogen på forhånd.
Kun modtagere på den samme adresseliste kan gruppes. Modtagere, der er registreret på en anden adresseliste, kan ikke gruppes.
Du kan registrere op til 256 modtagere i en gruppeadresse.
Hver adresseindtastning behandles som et enkelt element. Hvis et faxnummer registreres i en gruppeadresse, vil faxnummeret og gruppeadressen tælle som to separate elementer.
1
Tryk på <Indstillinger for Dest./Videres.>. <Hjem>-skærmen
2
 Tryk på <Registrér modtagere>.
3
Tryk på <Registrér ny modtager>.
4
Tryk på <Gruppe>.
5
Vælg, hvor gruppen skal registreres på dropdown-listen for adresseliste.
Du kan oprette en gruppe baseret på de modtagere, der er registreret i den valgte adresseliste. Hvis du som eksempel vælger <Adresseliste 2>, kan du ikke føje en modtager, der er registreret i <Adresseliste 1>, til gruppen. Den oprettede gruppe registreres i den adresseliste, du vælger i dette trin.
Hvis du vil registrere en gruppe, der indeholder modtagere til dit eget brug, skal du vælge <Pers. adressebog>.
Hvis du vil registrere modtagere i en gruppe, som kun en administrator kan redigere, skal du vælge <Adressebog for admin.>.
6
Tryk på <Navn> , indtast gruppenavnet, og tryk på <OK> <Næste>.
7
Vælg de modtagere, du vil inkludere i gruppen.
Når du vælger <Tilføj fra adressebogen>
8
Tryk på <OK>  <Luk>.
Når modtagere administreres med adgangsnumre, skal du indtaste adgangsnummeret (Begrænsning af adgang til modtagere, der er registreret i adressebogen), når du har trykket på <Næste> i trin 8.
Hvis du forsøger at sende til en filserver, hvor <Bekræft før afsendelse> er indstillet til <Til>, vises et skærmbillede, der beder sig om at indtaste brugernavn og password. I dette tilfælde skal du indtaste det tidligere indstillede password. Ønsker du at registrere en filserver i en gruppeadresse, skal du indstille <Bekræft før afsendelse> til <Fra>. Du kan ikke sende til en gruppeadresse inklusive en filserver, hvor <Bekræft før afsendelse> er indstillet til <Til>.
7HY0-03C